torsdag 29 december 2011

Merit Wager om att invandringskritiker stämplas som rasister och liknande

I gårdagens NWT, alltså Nya Wermlandstidningen, stod det en bra och saklig artikel skriven av den kände samhällsdebattören och skribenten Merit Wager.
Artikeln heter "Tabu att ifrågasätta politiken", i detta inlägg publicerar jag den:

"I ett land med åsikts- och yttrandefrihet inskriven i grundlagen ska människor ha rätt att i ord och skrift ha rätt att i ord och skrift fritt uttrycka oro över den stora invandringen och dess följder och för hur människor med låg eller ingen utbildning och med en religion och kultur som skiljer sig som dag och natt från vad som gäller i det moderna Sverige, ska kunna integreras.
Utan att etiketteras som diverse stämpelord som fascist, främlingsfientlig, rasist, islamofob med flera, vilket i ett slag gör dem till onda och utstötta.
Det ska vara lika acceptabelt att vara kritisk som att uttrycka att invandring också för med sig nya, välbehövliga influenser på olika områden.

Det torde vara en nedärvd skyddsmekanism hos människor att känna oro när invanda samhällssystem förändras och hotas.
Instinkten att i första hand värna om familjen, släkten, den egna byn, det egna landet finns hos oss alla. Den utesluter inte alls nykomlingar, men oron måste kunna diskuteras och debatteras fritt och öppet.
Åsikts- och yttrandefriheten är stadfäst i grundlagen. Det är inte tillåtet att godtyckligt stämpla och etikettera människor som fascister, rasister, främlingsfientliga, islamofober när de inte följer den politiskt korrekta stigen som trampats upp av de mest högljudda i debatten.
Präster i Svenska kyrkan, forskare, arbetare, tjänstemän, invandrare som levt länge i Sverige, journalister(!), och andra hör av sig till mig och vill prata om sin oro för framtiden och för sina barns uppväxt i det nya Sverige.
De vågar inte öppet visa sin oro, inte diskutera den på arbetsplatsen eller bland vänner och bekanta, ibland inte ens ta upp den i den egna familjen.
Många upplever risken att bli utstött ur gemenskapen, för att inte komma ifråga vid befordran och till och med för att förlora jobbet som stor.

Rädslan för att stämpelordern ska förfölja dem, gör att de känner sig tvingade att hålla tyst.
Ingen enda är emot invandring. Ingen enda är ens i närheten att vara vare sig fascist, främlingsfientlig, rasist eller islamofob.
Däremot finns det en ilska och ibland nästan fientlighet mot de människor i riksdag och regering och även mot media som fortsatt Sverige -som enda nordiska land- i en situation där asylinvandringen upplevs som oproportionerligt stor och problemen förknippade med den likaså. Och att man inte fritt kan diskutera det.
I ett land som säger sig vara öppet, fritt och demokratiskt ska den typ av åsiktsdiktatur som vuxit fram under det senaste decenniet inte tolereras.
Det ska inte vara så, att människor inte vågar tala öppet om sin oro kring den stora asylinvandringen och dess konsekvenser på olika områden, och kring det faktum att tiotusentals människor stannar illegalt i landet."

Kommentar till detta, någon?

Här har ni Merit Wagers artikel i sin helhet: http://nwt.se/asikter/debatt/article1026917.ece .
Som den flitiga skribent och samhällsdebattör som hon är så bloggar hon också, ni finner hennes blogg på http://meritwager.wordpress.com/ .

4 kommentarer:

Svensson sa...

Vi har yttrandefrihet sedan länge. Tryckfrihetsförordningen är grundlag och kan alltså ej ändras utan två skilda riksdagar, alltså med fyra års intervall mellan besluten. TF ingår i grundlagen och dess andra beståndsdel, Regeringsformen som stadgar vårt statsskick, har formuleringen:

"Det svenska folkstyret bygger på fri åsiktsbildning."

Vi måste likt Wager hävda och försvara dylika rättigheter.

Karpstryparn sa...

Svar till Fri pdf: Absolut. Men egentligen så har vi bara yttrandefrihet på pappret tyvärr.
PK-krafterna försöker förinta allt vad åsiktsfrihet och yttrandefrihet heter i Sverige, det är faanimej som i Burma.

Karpstryparn sa...

Svar till den Anonym som skrev det där om mundiarre': Skippa personangrepp och du får kommentarer publicerade, kör med personangrepp och dina kommentarer raderas.
Du valde det sistnämnda, därför raderades din kommentar.
Kom ihåg det en annan gång, i alla fall om du vill få din kommentar publicerad.

Fenixmonas sa...

Nej, någon yttrandefrihet har vi inte längre...vi måste alltid tänka oss för innan vi säger något...och vad då demokrati...det försvann för länge sen...kramiz!