fredag 20 juli 2012

Känner "antirasister" till människans utveckling?

Det här inlägget är en uppföljare på inlägget "Hur tänker människor som påstår att Sverige alltid har haft invandring" som jag skrev tidigare under veckan.
Men varför gör jag då en uppföljare på det? Jo, det är nämligen så här: Vissa personer misstolkade inlägget ganska rejält, de trodde nämligen att det var frågan om en redogörelse av hela människans utveckling ifrån Ramapitheus och fram till nu.
Hur man kan ta så gruvligt fel på ett inlägg vars rubrik inte har någonting med människans biologiska utveckling att göra övergår dock mitt förstånd (även om det för en gångs skull inte är frågan om att det gör det rejält), t ex handlade det bara om någon del av en utveckling som inte hade så värst mycket med människans utveckling att göra.
Eller uttryckt på ett annat sätt: Det hade inte med den sortens utveckling att göra över huvudtaget, däremot hade det mycket med den geologiska utvecklingen att göra även om rubriken menade någonting helt annat.
För invandring och geologi är ju knappast samma sak. Däremot har geologi mycket med just landmassor att göra.

Att ta det hela ifrån början blir dock minst sagt alltför omfattande, i så fall skulle jag ju behöva gå tillbaka c:a 3 500 miljoner år tillbaka i tiden, alltså då det för första gången på jorden fanns liv. De första växterna uppstod vid denna tid.....men visst tusan, jag skulle ju inte gå tillbaka till den absolut första början.
Så därför skippar vi det, och börjar "någonstans i mitten ungefär".
Det är många som forskar om det här, och har så gjort länge. Men olika forskare kommer fram till olika saker.
Det man med säkerhet kan säga är att jordens kontinenter ihop kallas för Pangaea, att detta var under Mezosokium ( samlingsnamnet för Triasperioden, Juraperioden och Kritaperioden) och dessa fanns för c:a 50 till 250 miljoner år sedan. Men därefter går säkerheterna isär, många gånger ganska rejält också.
Om man pratar om enbart om människans utveckling så finns det forskare som anser att Homo Erectus (som brukar kallas för "den upprättgående människan") var den första människan och att den härstammar ifrån Afrika. Det är detta som brukar användas som bevis för att alla människor härstammar ifrån Afrika.

Men vad är det för "bevis" egentligen? Enligt andra forskare så är det Ramapitheus ("Ramas apa", efter den hinduiske guden Rama) som var den första människan. "Ramas apa" fanns nämligen för c:a 15 miljoner år sedan, Homo Erectus fanns långt senare än den.
Det som också är säkert är att både Homo Erectus och Ramapitheus var hominider, alltså att de var människor som vi.
Men eftersom "Ramas apa" var den första hominiden så var den alltså den första människan, den var alltså nutidsmänniskan Homo sapiens sapiens (alltså vår) tidigaste förfader.
Men det finns en annan intressant sak också, nämligen i form av att alla primater (t ex hominider) härstammar från en liten ekorrliknande varelse vars artnamn är spetsekorre. Denna ekorre anses vara alla människors stamfader, och finns fortfarande.
Detta är riktigt intressant, eftersom det innebär att Homo sapiens sapiens härstammar fråm Ramapitheus som i sin tur härstammar från spetskorren, spetsekorren har alltså som art funnits betydligt längre på jorden än vad människan har gjort.

Men nu till det här som står i rubriken. Om "antirasister" finge reda på att det har funnits människoraser så skulle de väl dra hela människans utveckling inför rätta, och påstå att den är rasistisk. Intressant det, eftersom det säger ännu mera om hur trångsynta, verklighetsförnekande, inskränkta och djupt okunniga de är.
Och de kallar sig för djurvänner också, ha ha ha! Men riktiga djurvänner bryr sig om djur och är inte egoister, alltså kan "antirasister" inte vara djurvänner.

När det gäller det här med att det har funnits människoraser så fanns det mellan Ramapitheus och Homo Erectus en människoart som hette Australopitheus av vilken det fanns tre arter, nämligen Australopitheus africanus, Australopitheus robustus och Australopitheus boisei.
Men hur går det här ihop? Tre arter i samma art? Nej, det går naturligtvis inte. Däremot var det frågan om raser. Dessa raser av Australopitheus dog dock ut när själva arten gjorde det.
Men det har funnits människoraser. Så varför skulle det inte kunna göra det nu också? Märk väl att jag inte säger att det finns det idag, utan OM det finns det.
Hur kommer det sig förresten att man har hittat olika utdöda djur- och växtarter i olika delar av världen trots att dessa en gång har suttit ihop? Jo, därför att de då gjorde det naturligtvis. Detsamma gäller människan, även om vissa anser någonting annat.
För detta talar nämligen att det tog oerhört lång tid innan det ens började finnas enstaka tecken på att landytan någon gång i världshistorien skulle börja delas upp. Dessutom gick denna process extremt långsamt, och den pågår fortfarande.

Allt detta kallas nämligen för evolution. Men om detta vet tydligen så kallade "antirasister" ingenting om. De är extremt obildade dubbelidioter helt enkelt.

Källa om spetsekorren: Tidningen "Naturens Under".
Annan källa om spetsekorren: http://sv.wikipedia.org/wiki/Spetsekorrar .
Källa om människans utveckling: Faktaboken "Urtidsmänniskan - hennes spännande historia".

Och här har ni det blogginlägg som det här är uppföljaren på: http://karpstryparn.blogspot.se/2012/07/hur-tanker-manniskor-som-pastar-att.html .

1 kommentar:

Karpstryparn sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.