fredag 13 november 2009

En väns studiearbete om islam och muslimer

”The only thing good people have to do for evil to prevail is to do nothing”

Edmund Burke filosof

Innan jag börjar skriva så vill jag bara göra klart att jag hyser inga rasistiska åsikter, utan detta arbete handlar om den ideologiska kulturkrocken mellan det sekulariserade väst och det islamska mellanöstern. Jag är heller inte ateist utan snarare agnostiker utan det jag vill hänvisa är humanism och mänskliga rättigheter . Och jag vill bestämt hävda att våra sekulariserade värderingar här i väst är enormt överlägsen islam på alla sätt och vis och jag ska argumentera grundligt för min sak. Jag skriver självklart under på alla människors lika värde. Men alla kulturer och religioner är inte jämlikar. Jag kommer här att redogöra för både om Islams början, dess tankar och hur det är idag

Inledning

“If you are to openminded your brain will fall out” Richard Dawkins. Engelsk forskare, författare och ateist

Kyrkor, synagogor och andra uppfattningar än islam tolereras inte utan blir istället hånade och smutskastade.

Europa klarade sig ifrån fascism, nazism och kommunism och i tusentals år har vi levt under religöst förtryck. Kristna normer finns tyvärr fortfarande kvar i vårat samhälle i form av tex. diskriminering mot kvinnor och homosexuella. Men trots detta har det funnits människor som lyssnat på sitt förnuft och satte ner foten och slagit ett slag för jämnstäldighet och humanism trots att de ofta blev hårt trakasserade, förföljda och ibland till och med avrättade för sina åsikter . Denna tankepolis med sitt nyspråk och totalitära idéer kommer ofta från religionen med sitt kultliknade beteende som säger vi mot dem och målar en världsbild i svart och vit som upprätthållsmed hjälp av dogmatik och hjärntvättning och begränsning av medias yttrande frihet samt censur. Män som Spinoza, Voltaire, Hume och många fler blev hotade av etablissemanget och tog några smällar, men gav oss i slutändan enorma friheter. Men idag lurar en ny fara med primitiva värderingar liksom kristendomen från den tidiga medeltiden. Det är dags att sluta skämmas och stå upp för humanism, sekularisering och mänskliga rättigheter.

Islams tidiga historia

Likt kristendomen är islams tidiga historia fylld med och förtryck. Mohammed hade dött år 632 utan att efterlämna en son, han var tydligen välsignad på många sätt men inte på det planet . Han hade deltagit i totalt 78 slag . Snart erkändes hans svärfar Abu Bakr som ny efterträdare som dog redan två år senare som i sin egen tur blev ersatt av Umar Ibn Al Khattab under hans tid gjordes den första expansionen arabväldet genom att attackera bysantinska riket och perserriket som vid den tiden var försvagade av inre stridigheter . I Persien så förstördes det stora biblioteket och i och med det en av den antika världens stora bokskatter, den förstördes för att den helt enkelt ansågs vara ”hädisk”. Arabväldet stoppades först vid Poitiers år 732 där man stötte på Karl den store och frankerna. Efter slaget började det stora arabväldet långsamt att kollapsa liksom Alexander den stores rike innan, och Mongolernas välde splittrades sedan upp i olika uppdelningar . Islam är en religion som under hela sin existens har försökt att erövra världen då dess påstående är att ”Islam är det sista och Allahs mest perfekta ord”. Om man vill tala i datortermer så ser Islam sig själv som version 3.0 Kristendomen är 2.0 judendomen 1.0 och ”avgudare” dvs. olika former av hedningar icke relaterade till stamfadern Abraham t.ex. hinduer och buddister är förstås version 0.0. Därför anser den att den har rätt till hela världen koranen nämner inget annat än ett temporärt utbyte av makt med de ”otrogna”. Låt oss titta lite närmare på det som står i i ”guds mest perfekta och slutgiltiga verk” är det den vackra och humana skrift som våra kära politisk korrekta media försöker utmåla det som.

Koranen och dess tankar

”De som kan få dig att tro på absurda ting kan också få dig att begå grymma handlingar”

Voltaire, filosof och författare

När man talar om de ”heliga skrifterna” uppstår flera problem. För det första så betyder ordet heligt eller snarare dess mening någonting som är ofelbart, något som inte får kritiseras . Många ledtrådar om de olika Abrahamiska skrifterna finns att hitta i dess samtid, tex talas det väldigt mycket om jordbruk ,vilka kläder man bör användas för att dels vara ”anständig” men även för att skydda sig från sand och hetta. Man nämner andra saker som var vanliga på tiden för koranen och bibeln t.ex. slavar och inhumana straff . Islam betyder fred ropas det från de politiskt korrekta men frågan är vad är fred inom islam? Islam delar in världen i två avdelningar vilket för den beläste inom religion och kultpsykologi knappast tycks vara en slump . Uppdelningarna är följande Dar-al-Salaam som betyder "Fredens Hus" och Dar-al-Harb som betyder krigets hus. I fredens hus bor de som underkastat sig Allah och i krigets hus bor de otrogna . Denna tanke finns utrycks inte i Koranen i sig, utan har kommit till genom samtal i efterhand . Den som kom på denna tanke heter Abu Hanifa, en imam som levde i Bagdad på 700-talet . Jag ska ta upp olika teman inom islam med citat tagna från Koranen och visa det negativa med dessa tankar. Men vad är tex metaforer? liberala tolkningar? Okej, det är viktigt att påpeka att alla muslimer inte tolkar Koranen som fundamentalister dvs. man tar allt i texten som litterärt. Man väljer kanske en modern tolkning som stämmer överens med en demokratisk och humanistisk syn. Men Koranen innehåller alldeles för många delar (eller snarare majoriteten) som inte kan tolkas på något annat sätt än just litterärt t.ex. ’’Mannen som stjäl och kvinnan som stjäl skall som straff för detta brott få handen avhuggen", denna föreskrift är en sträng varning från Gud. Gud är allsmäktig, vis.’’ Koranen 5:38

Koranen likt bibeln är skriven under minst sagt vaga former, majoriteten av människorna på den tidiga medeltiden kunde varken läsa eller skriva. Utan den skrevs ned många år efter Mohammeds död. När det sedan kommer till metaforer och bildspråk tenderar debatten att bli nästan lite överstyr när man kommer in på metaforer. För det första så var metaforer mycket ovanliga innan den tidiga morderna tiden. Det fanns ett fåtal inom den kristna världen, t.ex. bilden med dödskallen och timglaset är en symbol för den köttsliga världens förgänglighet och fåfänga, även kallad ”vanitas” med kopplingar till syndafallet . Det man borde satsa på enligt denna tanke sätt är Gud, det eviga och det kristna rättfärdigandet än den köttsliga världen som kommer att försvinna.

Moderata religionsutövare är på många sätt ett mycket svårt kapitel i sig då det finns många problem med det. För det första hör vi sällan fördömelser från moderata muslimer vid t.ex. terrordåd, tvärtom förstår de alldeles för väl varför deras mer fundamentalistiska utövare reagerar som de gör. Det verkar också som att moderata muslimer mycket snabbt kan reagera som en fundamentalist, dvs att med hot och våld försöka få sin vilja igenom. Detta kunde vi se i samband med de s.k. Mohammed-karikatyrerna där annars ”moderata” muslimer hotade om våld och bojkott. Den danske polischefen kom med ett minst sagt löjeväckande påstående, han menade att majoriteten av de unga muslimerna inte protesterade för att de trodde på islam och att de kände sig kränkta, utan för att de helt enkelt var uttråkade. En mer klarsynt person kan då ställa sig följande fråga: Om dessa unga muslimer bara hade haft en fritidsgård, hade vi då sluppit se protesterna? I London kunde man se de ”moderata” muslimerna med skyltar för att ta i underkant ”stötande” texter som ”god bless Hitler”, ”Behead those who insult islam” och ”Prepare for the real holocaust”, detta var inte en fråga om ett par procent av Londons muslimska befolkning utan tusentals människor som kom för att protestera. Det hela blir nästan löjligt tydligt i BBC- dokumentären ”The Rushdie affairs” där man talar om Salman Rushdie och hans bok Satansverserna. I dokumentären visade det sig att samtliga utav Englands imamer vill att Rushdie skulle dö.

Kvinnan

Bland de 5 stora världsreligionerna är kvinnans ställning lägre än mannen, och det är framför allt inom de Abrahamiska religionerna och ännu mer inom islam . Låt oss titta på vad K.oranen säger om kvinnor och deras ställning

”Och tag två av era män till vittnen; finns inte två män till hands, tag då en man och två kvinnor bland dem ni godkänner som vittnen” (surah 2:282)

Betyder det nämnda citatet att det krävs 2 kvinnor för att vägas mot en mans ord? Eftersom kvinnan ofta tvingas att hålla sig inomhus eller måste ha en man för att ens gå ut gör det att hon kommer att brista i erfarenhet inom det mesta utanför hemmet.

"Upplever ni uppror från kvinnornas sida, ska ni först tala till dem, sedan överge dem i sängen, sedan får ni slå dem" (Koranen 4:34).

Att utöva våld mot någon är kanske den lägsta och mest använda, och för övrigt den äldsta formen av maktutövande . Våld används här således till att kontrollera kvinnan. När man pratar om att tala till dem har det med största sannolikhet med att rätta dem till Koranen.

När det kommer till sexualitet säger Koranenföljande:

”Era hustrur är som åker för eder, besöken allstå eder åker efter behag. Detta är att uträtta gott för egen räkning”. Surah 2. 223

Metaforen med ”åker” och ”säd” talas det även inom judendomen och kristendomen en uppmaning till fruktsamhet, men frågan här blir vad kvinnan har att säga om detta? Texten är ju riktad till en man. Varför har inte kvinnan samma rättighet? Ingen vers som jag har hittat talar för motsatsen, kvinnan verkar sakna rätt att neka sin man samlag eller för den delen fortsatt barnafödande. Vi kan dra en parallell till dagens Afghanistan, där en lag har införts som säger att en man har rätten att neka sin hustru mat om hon nekar han sex. Det hela blir ganska tragikomiskt när man tänker just det faktum att det är kvinnan som lagar maten. Notera för övrigt att lagen infördes av den av USA tillsatta regeringen. http://hd.se/utrikes/2009/07/19/karzai-godkaenner-kvinnofientlig/

”Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar - och till alla troende kvinnor - att de utanför hemmet noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända som anständiga kvinnor och undgår att bli ofredade” (surah 33:59)

Flera frågor uppstår här angående denna vers . Varför är det bara kvinnor som ska svepa sig? Kan inte män framstå som oanständiga? Vad lägger man i ett begrep som ”ofredande”? Att kvinnor inte ska få välja sin egen klädsel känns som ännu ett sätt att kontrollera henne.

Om man drar den politiska korrektheten ännu mer i sin fula näsa så kan man ta sig en titt på BRÅ: s kartläggning av våldtäktsmän i Sverige, enligt denna är en majoritet av våldtäktsmännen just män från Mellanöstern. Dessutom finns det en till sak som kraftigt stöder detta trots svenska statens och de politiskt korrektas fördömelser, mot dem som kommer med sådana fakta kan vi vända oss till vårt grannland Norge där man är helt öppen med dessa uppgifter som finns och de talar just för min sak. Se själv http://www.youtube.com/watch?v=aGzsBXLuU1g

http://www.dagbladet.no/2009/04/15/nyheter/voldtekt/innenriks/5759702/

http://www.youtube.com/watch?v=7ncElNwBeT8

Muslimska och icke-västliga invandrares mäns konservativa tankar anses vara grunden till de höga våldtäktstalen. I Mellanöstern är religionen bekant en oerhörd faktor, och när människor från Mellanöstern invandrar så tar de självklart sin kvinnosyn med sig. Det har till och med gått så långt att media mer än gärna hänger ut etniska svenskar som har våldtagit, men struntar i eller snarare döljer ansiktet på våldtäktsmän med utländsk bakgrund. Profetens egen kvinnosyn kan man lätt se i hans eget liv, han tog ”fruar” från judiska stammar som han nästan till grund och botten hade utrotat, men även från andra folkslag . Inom islam får en man ha upp till 4 fruar, men Mohammed fick en ”uppenbarelse” från Gud som sade att han kunde ha obegränsat med fruar bl.a. 9åriga Aysa.

Våld och krig

”Det enda som är oändligt är universum och mänsklig dumhet” Albert Einstein

Jag har tidigare nämnt islams syn på fred och det är därför som vi nu ska gå in på det våld som riktas mot islams motståndare, alltså att det inte bara finns tolkningar utan att islam kräver att muslimer utför våld mot icke-muslimer.

När de helgade månaderna har gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna (icke-muslimer), var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred - Gud (Allah) är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5;)

Som jag nämnde tidigare så är det här en text som är svår att tolka på något annat sätt än det litterära. Det finns de som menar att texten i själva verket beskriver Mohammeds order till sina soldater och därmed inte skulle gälla idag. Med en sådan åsikt uppstår ett par frågor eller snarare problem, det finns inga texter som motsäger denna eller som säger att detta inte skulle gälla idag . Om Koranen är den mest perfekta skriften, varför skulle man då plocka endast bitar som man gillar? Betyder inte det att de budskap Mohammed förmedlar genom ängeln Gabriel är felaktiga? För mig är detta en oerhörd mänsklig faktor, dvs av ren lathet väljer man bort de verser man inte gillar men ändå vill att ens religion är skyddad från all form av kritik.

Bekämpa (slåss mot, kriga mot) dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29)

Här blir det ännu mer tydligt att det inte bara var ”avgudadyrkarna” man syftar på, utan våldet gäller även alla andra som inte tillhör islam.

Då ni möter förnekarna [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iakta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6)

Återigen övergrep och grymheter finns det massvis av Koranen, men det här är bara ett axplock.

Al-Hijra den trojanska hästen

”it a celestial north korea” Christofer Hitchens Om mellanöstern.

Majoriteten av politikerna i dagens Europa har blivit förblindade av politisk korrekthet, att kritisera islam anses vara hets mot folkgrupp. Alla frihetsälskande människor som ställer sig emot Islam hängs ut i media som rasister, eller rent av nazister. Svenska statens krigsföring mot Sverigedemokraterna är ett utmärkt exempel eller ännu bättre hur politikerna fördömer det holländska Frihetspartiets ledare Geert Wilders. Wilders har uttalat sig mycket starkt för mänskliga rättigheter och mot religiöst förtryck, framför allt mot islam. I sin kortfilm ”Fitna” visar han hur islam har påverkat väst och visar koranens vidrigheter genom precis som jag har gjort genom recitera Koranen . Om inte någonting görs så kommer Europa att gå mot förintelse ,framför allt genom den vidriga s.k. Al-Hijradoktrinen eller immigrationdoktrinen. Det innebär att man följer Mohammeds exempel genom att emigrera till ett annat område, i Mohammeds fall var det från Mekka till Medina . Men nu väljer många muslimer att flytta till Europa där den muslimska befolkningen förökar sig med en rasande takt, det finns de som menar att Europa bara om några årtionden kommer att ha en muslimsk majoritet. Detta är en medveten handling för den mer fundamentalistiska muslimska befolkningen . På arabisk tv talar man om hur Allahs tjänare kommer att få seger i Europa utan vare sig svärd eller gevär, utan just genom att byta Europas befolkning till en arabisk/muslimsk sådan . Denna tanke finns även inom nazismen, islams kamratskap med nazismen är mycket väldokumenterad. Bl a så organiserade Al Husseini ,Palestinas högste religiösa auktoritet, muslimska SS-divisioner som stred för Nazityskland och hjälpte till med att döda judar på framför allt Balkan då hans division till stor del bestod av muslimska bosnier . När Al Husseini fick frågan om varför han samarbetade med icke-muslimer blev svaret” Varför inte, vi har ju samma mål” och med det menade han judarnas förintelse .

http://www.tellthechildrenthetruth.com/

http://www.freerepublic.com/focus/news/816232/posts

http://www.youtube.com/watch?v=gK2ukVCoWUU

Framtiden?

Sammanfattning

”Varför jag tar striden? för att mina barn ska få leva i frihet” Thomas Paine ,filosof ,författare och en av americas founding fathers

Timmen börjar bli sen och det inser de flesta människor, mainstream-media kan inte längre dölja de många problem som finns med islam och inte heller dess slutgiltiga mål. De senaste åren har en rad antireligiösa böcker legat på topplistan, ett bevis på att den sanna intellektuella striden är vunnen. Böcker som God is not great av Christofer Hitchens, The end of faith av Sam Harris och The God illusion av Richard Dawkins har sålts i miljontals exemplar. Människor verkar ta sina friheter förgäves, de gör sällan någonting förrän fascisterna knackar på dörren och det är därför som vi måste stå upp för vad vi tror på. Alla människor har samma värde, det borde vara en självklarhet. Men en sak är säker: För att mänskligheten ska överleva måste vi likt upplysningsfilosoferna börja använda vårat förnuft, kräva bevis för människors påståenden. Den lilla tröst en trosuppfattning ger som "Gud älskar dig" och som du kommer till efter döden . Om sanningen ska fram så vet vi inte vad som väntar på andra sidan graven, det vi vet är att livet är kort och mycket skört. Religionen är farlig, för den gör ickekritiskt tänkande till något bra, att saker som annars skulle ifrågasättas helt plötsligt får respekt och vördnad . I Iran håller muslimsk fundamentalism på att möta kärnvapen och det går knappast att komma på en mer farlig kombination än detta: Människor som är lite för bekväma med världens undergång och pillar på avfyrningsknapparna till förintelsevapen. Den enda rätta attityden för människor att ha är tvivel, tvivel är en mycket fin egenskap för du kan ödmjukt säga att "Jag har inte alla svaren", vilket står i en direkt motsats till religionernas arroganta säkerhet som ”Jag vet att min tro är den rätta för det står så i min heliga bok”. Måtte mänskligheten vakna och framför allt västvärlden, dagens västerlänningar har absolut inget att skämmas för vi vet alla de grymheter som har begåtts under historiens lopp. Men idag står västerlandet för jämlikhet mellan kön och ”ras”, frihet och demokrati, majoriteten av Mellanösterns länder saknar minst en av dessa, vilket säger en del om islam . Extremister av alla de slag samlas för att göra upp, därför måste humanister komma emellan för att de inte ska förstöra sig själva eller vår värld . Vi måste se islam för vad denna religion är, det är inte en fredlig religion som har blivit kidnappad av ett fåtal extremister. Nej, islam i sig är en våldsam förtryckarideologi, för den som med öppna sinnen läser Koranen kommer att se att så är fallet . Så är det, väx upp eller var beredd för de konsekvenser du kommer att tvingas att ta, alla människor vill inte ditt väl eller ditt bästa. Det är därför som frihetsälskande människor måste resa sig upp med en röst och ta vara på fred och demokrati . Framtiden ser mörk ut om det fortsätter som det vi ser idag. Det är dags att lära oss från historien och ta ansvar för din värld och dina medmänniskor . Jag avslutar denna uppsats med ett sista citat . Irländaren George Bernad Shaw sade en gång att ”Likgiltighet är den största ondskan”, jag kan knappast hålla med mer. Att inte bry sig leder till ännu mera smärta precis som Edmund Burke sade "Den som bara sitter och tittar på gör så på bekostnad av resten av mänsklighetens liv".

Källor

Sam Harris, The end of faith

Richard Dawkins, The God delusion

Christofer Hitchens, God is not great

Ovannämnda länkar

Obsession radical islams war on west documentär .

Richard Dawkins "The root of all evil"-dokumentär, finns på youtube

Lars Janssons bok Mångkultur eller välfärd

Bernad Lewis, What went wrong Islam and the west

Samt en oändlig massa debatter och föreläsningar på Youtube och google, videos bl a Pat Condels Youtube-sida där han framför allt diskuterar islams grymhet.

Ja, allt detta är det inte jag som har skrivit. Istället är det en vän till mig vid namn Michael Gustafsson som har skrivit allt det här, han studerar på Karlstads universitet och det här är hans studiearbete om islam och muslimer.

Han är oerhört skärpt den här killen, jag tror att han har förutsättningar att bli något stort. Jag är säker på att han skulle bli en stor tillgång om han engagerade sig politiskt för det parti som motsvarar hans värderingar.

Och tro mig, han har framtiden för sig ty han är 20 år.

Och om ni undrar, ja, han har gett mig tillåtelse att publicera hans arbete.

5 kommentarer:

charlotte sa...

jag har haft flera manliga muslimska jobbarkompisar varav det är en av dem som beteer sig vettigt. de andra har haft en kvinnosyn som liknar .. jajag vet inte och mkt slicka uppåt sparka neråt

Smörblomma sa...

Gör inget, jag har fått många bra sysselsättningstips iallafall :)

Aha, jag skall kolla in studiearbetet.

Jaha, ifall kvinnorna är upproriska skall männen först "tala dem till rätta", sedan bedra dem i sängen, och om det inte hjälper; slå ner dem. Har jag fatta det rätt?!

diana sa...

Mycket intressant läsning. Tack.

Niklas C sa...

Hej!

Nu kan man anmäla sig till veckans blogg igen.

Titta gärna in här och ta chansen du med:

http://thelifeofniklasc.blogspot.com/2009/11/ny-chans-att-anmala-sig-till-veckans.html

Ha en toppendag!

Kram

Karpstryparn sa...

Svar till charlotte: Ja, då är du en utav de personer som kommer med bra argument mot muslimer och islam.

Svar till Smörblomma: Japp, du har fattat det rätt.

Svar till diana: Varsegod.

Svar till Nicklas C: Okej, tack för tipset.