tisdag 16 juni 2009

Se hit, alla vänstermänniskor, både extrema och icke-extrema

Vad ska man säga om det antidemokratiska Vänsterpartiet?

Ja, eftersom partiet fortsätter att bekänna sig till en ideoligi i vars namn det har begåtts folkmord på över 110 miljoner människor av olika slag och på människor som var "obekväma", t ex under den kinesiske diktatorn Mao Tse Teong (eller stavas hans efternamn Teung?) då c:a 47 miljoner kineser avrättades och även många dog av svält, så säger det ju väldigt mycket om vad Vänsterpartiet är för ett sorts parti.

"Länge leve folkmorden" har det och och många av dess medlemmar säkert som sin inofficiella slogan.

Men partiet har också en ledare som verkligen är som klippt och skuren för det, så sann antidemokrat han är.

Här följer nu några exempel på kommunistledaren Lars Ohlys uttalanden och påståenden genom åren.

Följande citat från honom finns att hitta på svt’s hemsida (http://svt.se/2.13038/1.265923/ohly_citat?lid=puff_264856&lpos=extra_6) och visar dennes högst antidemokratiska förslutna:

“De socialistiska staterna utgör genom sin existens och sitt exempel ett bålverk för freden och socialismens sak i världen.”
Lars Ohlys tal till KU-kongressen 1983

“De socialistiska staterna har i motsats till de imperialistiska staterna ett objektivt intresse av freden. De socialistiska staterna tvingas att rusta för att inte riskera sin egen utplåning.”
Lars Ohlys tal till KU-kongressen 1983

“Marxism-leninismen är ett bra, riktigt och viktigt begrepp.”
Artikel signerad Lars Ohly 1983

“…att vi klart och tydligt markerar mot reformistiska och icke-leninistiska inslag och tendenser i ungdomsförbundet.”
Artikel signerad Lars Ohly 1983

“Det finns kamrater inom vår rörelse som vill ifrågasätta Lenin och leninismen.”
Artikel signerad Lars Ohly 1983

“När vi skriver om de socialistiska länderna i Röd Press bör vi inrikta oss på att avslöja borgarnas myter….inte sprida dem vidare.”
Lars Ohly efter en kritisk artikel i Röd press om förhållandena i DDR

“…i ett samhälle som vårt där kommunisterna framställs som odemokratiska, Sovjetunionen som en diktatur…”
Lars Ohly om Sverige

“I ett samhälle där arbetarklassen har makten måste inte nödvändigtvis en utvidgning av de demokratiska fri- och rättigheterna gynna arbetarklassen.”
Lars Ohly, debattinlägg i Kommunistisk ungdoms interna tidning 1983

“Inskränkningar i demokratiska fri- och rättigheter kan användas i arbetarklassens intresse.”
Lars Ohly, debattinlägg i Kommunistisk ungdoms interna tidning 1983

“För mig är demokrati inte enbart demokratiska fri- och rättigheter i form av mötesfrihet, yttrandefrihet, strejkrätt m.m.
Demokrati måste också innefatta avskaffandet av utsugningen och klassförtrycket. Med en mer fullständig syn på demokratin så blir det inte så enkelt längre att fördöma de socialistiska staterna som odemokratiska.”
Lars Ohly, debattinlägg i Kommunistisk ungdoms interna tidning 1983

“Vi får aldrig acceptera ett demokratibegrepp som står höjt över klasskampen.”
Lars Ohly, debattinlägg i Kommunistisk ungdoms interna tidning 1983

“Den sovjetiska invasionen av Afghanistan är en besvikelse som vi får bära.”
Lars Ohly, tal till KU-kongressen 1983

“Det kan vara så att inskränkningar av de demokratiska fri- och rättigheterna är den enda möjligheten för arbetarklassen att slå vakt om den största demokratiska reformen vi känner till – avskaffandet av utsugningen och kapitalismen.”
Lars Ohly, debattinlägg i Kommunistisk ungdoms interna tidning

“Kuba är ett fantastiskt exempel på hur man under mycket fattiga förhållanden kan uppnå folkligt deltagande och ekonomisk rättvisa.”
Lars Ohly, Dagens Politik 27/12 1996

“Marxism-leninismen är vårt värdefullaste instrument när vi försöker nå en framgångslinje i vårt dagliga politiska arbete.”
Lars Ohly, debattinlägg i Kommunistisk ungdoms interna tidning

“Vi förblindas inte och förvånas inte när vi ser att det socialistiska samhällsbygget är förknippat med problem. Vi har lärt oss att uppbygget av socialismen inte är någon tebjudning.”
Lars Ohly, tal till KU kongresssen 1983

“När upphörde de socialistiska staterna i Östeuropa att spela en positiv roll för den västeuropeiska arbetarklassen inställning till socialismen?”
Fråga från Lars Ohly efter en ledare i Ny Dag som ifrågasätter de socialistiska staternas positiva roll.

“Jag är både kommunist och demokrat.”
Lars Ohly, Aftonbladet 13/12 2003.

“Mitten i vänsterpartiet har alltid per definition varit där jag står.”
Lars Ohly, Aftonbladet 13/12 2003.

“Jag har ett lik i garderoben. Jag var nämligen medlem i folkpartiets ungdomsförbund en gång i tiden. Det tycker jag är mycket svårare att försvara än att jag kallar mig kommunist.”
Lars Ohly, Aftonbladet 13/12 2003

“Nej, jag har funderat på det faktiskt. Ni får gräva på. Men jag tror inte ni kommer att hitta något.”
Lars Ohly på frågan om han har några lik i garderoben. Aftonbladet 13/12 2003

“Vi kommer aldrig att gå med på att detta begrepp stryks ur ungdomsförbundets program eller riktlinjer.”
Lars Ohly om begreppet Marxism-leninism i Kommunistisk ungdoms interntidning

“Vi är ett demokratiskt parti. Därför tycker jag inte det finns någon anledning att ha Lenin på väggen.”
Lars Ohly, TV4 17/9 1998

“Ingen i vänsterpartiet har Lenin som förebild.”
Lars Ohly, 27/12 1998 i Dagens Nyheter

“Jag står för en modern leninism baserad på klasskamp.”
Lars Ohly, våren 1999. Intervju i engelska tidskriften Renewal

“Kan ni citera mig eller någon annan vänsterpartist som en enda gång brustit i demokratisk trovärdighet?”
Lars Ohly, Dagens Nyheter 24/2 2000

“För mig så handlar det om att vara trogen de ideal jag har varit trogen ända sedan jag blev politiskt aktiv i vänstern på 70-talet.”
Lars Ohly, Ekots lördagsintervju 24/1 2004

“Jag hörde till dem som inte fullt ut förstod sprängkraften i människors krav på förändringar och på att demokratiskt kunna kontrollera sin utveckling.”
Lars Ohly, Uppdrag granskning oktober 2004

Ja, vad ska man säga?

Och denna person och hans parti vill Mona Sahlin ha med i sin regering.

Men det säger ju samtidigt också vad hon är för en sorts person och hur demokratisk hon själv är.

2 kommentarer:

Mona sa...

Godkväll vännen! Vet snart inte vad jag är...kanske lika bra att emigrera...Frågan är: Vart!? kramiz

Karpstryparn sa...

Svar till Mona: Godkväll, vännen! Vart man ska emigrera? Bra fråga, kanske skriver om det i något kommande inlägg. Kramiz