fredag 5 juni 2009

Turkiet är inte Europa

Turkiet är ett stort och fattigt land med med över 70 miljoner muslimer. Turkiet är inte ett europeiskt land vare sig geografiskt, etniskt, språkligt, religiöst eller kulturellt.

Turkiet har utsatt sina kristna minoriteter för omfattande förföljelse under 1900-talet utan att någonsin be om ursäkt för sitt agerande. Svenska skattepengar skall bygga upp Sverige, inte kompensera Turkiet för deras historia av krig och militärkupper.

Turkiets många fattiga arbetslösa hotar att sänka hela Europas löner och försämra arbetsvillkoren.

De 70 miljoner muslimer som riskerar att släppas in i EU kommer att utgöra en kulturell och social påverkan som är oförenlig med det kristna västerländska Europa så som vi känner det.
Det finns redan idag ett starkt migrationstryck mot södra och östra Europa.

Vad händer om EU:s gräns flyttas att gå vid Irak, Iran, Syrien, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan?

Källa: http://www.nationellidag.se .

Inga kommentarer: