lördag 6 juni 2009

Allmänna fakta om den antirasistiska tidskriften Expo

Expo är en tidning som skiter i att svenskar utsätts för rasism och rasistiska brott begådda utav invandrare eller personer med invandrarbakgrund, istället uppmuntrar Expo detta genom att ta upp rasism ifrån bara ett enda håll.

Det är en utav orsakerna till att Expo är en starkt antidemokratisk tidning som är emot yttrandefrihet, åsiktsfrihet och allting annat som innefattas av en demokrati.

Det vore väl en annan sak om Expos medarbetare stod för att de är antidemokrater och att tidningen är antidemokratisk, yttrandefrihetsfientlig och att dess medarbetare hatar det fria tänkandet.

Men det står de inte för, vilket de borde göra.

Inga kommentarer: