måndag 29 juni 2015

Ulf Hansen: "Löfven ljuger om SD:s historia"

Normalt sett brukar jag inte ta upp artiklar, program, videos eller liknande media som är mer än en vecka gammalt, men i det här fallet gör jag ett undantag.
Varför, undrar ni då kanske? Jo, därför att detta är en artikel som varje människa som inte gillar Sverigedemokraterna bör läsa, detta med tanke på att den är skriven av en person som i allra högsta grad är minst sagt mycket insatt i SD:s historia.
Personen ifråga har nämligen "gått hela vägen", alltså varit med i både BSS (Bevara Sverige Svenskt) och sedan i SD.
Vem är det jag pratar om då? Jo, Ulf Hansen, trummis i det välkända vikingarockbandet Ultima Thule (som gjorde sin sista spelning sommaren 2012 på Kuggnäsfestivalen, bandet finns alltså tyvärr inte längre).
Visst, det finns saker som jag inte gillar med Sverigedemokraterna, det sticker jag inte under stol med, men ingen kan gilla allt eller avsky allt med ett parti.
Det som det är frågan om är alltså inte om man avskyr allt eller gillar allt med ett parti, utan hur mycket man gillar och hur mycket man inte gillar med det, detta oavsett vilket parti det gäller.
Nåväl, den 18 juni i år publicerades en krönika skriven av honom på Samtiden.nu med rubriken "Löfven ljuger om SD:s historia.
Här följer några axplock ur artikeln:

"Jag gick med i Bevara Sverige Svenskt (BSS) år 1983. Det var från början en tvärpolitisk rörelse med syftet att påverka de etablerade politiska partierna. Genom opinionsbildning skulle vi få dem att ändra sin migrationspolitik. Naivt trodde vi att de skulle lyssna till sakliga argument. Att det social och ekonomiska priset för en fortsatt ansvarslös politik inom migrationsområdet skulle få de att ändra sig. Vi påpekade bl.a. riskerna med ett mångkulturellt samhälle genom att lyfta fram exempel på samhällen som slets sönder av inbördes strider. Inget hjälpte. Varje gång vi hade en kampanj så fick vi antingen ingen uppmärksamhet alls eller en negativ återgivning med anspelningar om nazism. Syftet var att skrämma vanliga människor att engagera sig i vår sak. När vi ville högtidlighålla vår stolta historia i demonstrationer möttes vi alltid av militanta vänsterextremister och media fortsatte sina attacker där vi regelbundet beskrevs som nazister. Är det konstigt att ett fåtal vågade trotsa detta öronbedövande förtryck?
När vi kom till insikt om att de etablerade partierna inte kommer att ändra sig slogs BSS ihop med de medlemmar som fanns i Framstegspartiet i Stockholm. Det blev Sverigepartiet. Trots byte av partiledare till patrioten Stefan Hermann så fortsatte hatkampanjerna mot oss. Hermann gjorde allt han kunde för att få etablerade medier och politiker att förstå att det nya partiet inte var nazistiskt, men utan resultat. Jag hävdar med bestämdhet att Sverigedemokraterna inte har några nazistiska rötter. Däremot drogs enstaka personer till våra kampanjer eller demonstrationer för att de trodde på etablissemangets lögner om en nazistisk agenda, men bland partiets aktivister sågs detta som infiltration och att de hörde hemma i Nordiska Rikspartiet (NRP). Redan vid denna tid avvisade partiet alla personer som eftersträvade en politik i nazistisk riktning.
Jag tror att Stefan Löfven har förväxlat den officiella av våra fiender utmålade bilden av Sverigedemokraterna med den sanna bilden. Det är bra att ha varit med i praktiken. Då har man en bättre insikt om verkligheten och kan skilja på orsak och verkan. Vi mötte en skendemokrati där maktfördelningen endast fungerade som en Potemkinkuliss (idag manifesterad i decemberöverenskommelsen), där de etablerade partierna bestämt att riksdagen endast är deras arena, där yttrandefriheten förvandlats till en fars, eftersom staten och medierna levde i symbios. Befattningar tillsattes av personer som var lojala mot systemet. Oppositionella riskerade sina jobb, blev utmanövrerade till kylan. Det är Löfvens eget partis maktmissbruk som skapat och nu upprätthåller bilden av Sverigedemokraterna som ett parti med nazistiska rötter. Det är fräckt att inte se sin egen roll i detta fula spel.
Före utbrytningen ur socialdemokratin 1917 och bildandet av Sveriges socialdemokratiska vänsterparti fanns en rad kommunister inom SAP. Några välkomnades tillbaka till SAP, efter åratal av försvar av Lenins Sovjetunion, och fick viktiga förtroendeposter inom partitoppen. De utgjorde fortfarande en vänsterfalang. I 1968-vänsterns fotspår orienterade sig SAP åt vänster. Många med ett förflutet inom extremvänstern fick fina positioner inom SAP. Hur skulle Löfven uppleva att ständigt utsättas för beskyllningar om att SAP är ett parti med ett kommunistiskt förflutet, att de röda fanorna vajar i deras demonstrationer och sitter på väggar i deras lokaler som stöd för Stalins gulag-läger där miljoner människor fick sätta livet till för socialismens idé?"
Ett annat axplock ur artikeln lyder följande:
"Löfven kör fram nazistspöket för att slippa diskutera sin egen misslyckade politik eller avsaknaden av visioner. Jag är uppriktigt förbannad över att ständigt bli beskylld för att vara sympatisör eller anhängare av en ideologi som inte är min. Jag tror att även Löfven kan förstå att jag är upprörd.
Ingen av dem jag känner som varit en del av SD i över trettio år har sett de nazistflaggor han hävdar har funnits inom vårt parti med föregångare. Ingen har hört nazismen försvaras av någon som var aktiv i rörelsen. Jag är trött på att höra dessa ständiga lögner. Vi måste avslöja alla som ljuger om oss och vägra underordna oss en kulturmarxistisk agenda vars syfte är att till varje pris hålla oss utanför makten. Vi är det enda oppositionspartiet och vi ska få alltfler väljare att förstå vilka vi är – en nationell frihetsrörelse som vägrar bygga Sveriges framtid med lånade fjädrar. Vi vill återuppliva synsätt och värderingar som var allmänt spridda och accepterade i Sverige över blockgränserna före 1960-talet och detta har inget med nazism att skaffa. Vi vill att liberaler, konservativa och socialister med olika fraktionsbildningar ska leva sida vid sida i en demokrati, men att alla är överens om att nationalstatens stabilitet och integritet ska värnas och stå över våra ideologiska meningsmotsättningar. När ska våra vedersakare förstå det?"

Inga kommentarer: