fredag 11 september 2009

En av lösningarna på invandringsproblemen

De internationellt respekterade och framstående statsvetarna Robert Putnam och Samuel Huntington har i sin forskning och var för sig kommit fram till slutsatserna att:

1.) De flesta människor identifierar sig med sin etniska grupp och/ eller religion.

2.) Att mångetniska samhällen leder till minskat socialt kapital vilket innebär minskad tillit, minskad vilja att hjälpa andra, minskat förtroende för myndigheter, ökad social isolering och ökat antal konflikter mellan olika grupper och individer. Ökad rasism i samhället är en konsekvens av minskat socialt kapital i mångetniska samhällen.

3.) I undersökningen E Pluribus Unum (2006) drog Robert Putnam dessutom slutsatsen att etniska konflikter kommer att öka under den närmaste tiden även om all invandring skulle stoppas eftersom invandrare i genomsnitt föder fler barn än européer och att utanförskapet inte minskar efter flera generationer.

Mot bakgrund av denna forskning kan vi titta på Sverige.

Från mitten av 1980-talet beviljades årligen i snitt 7000 utomnordiska anhöriga uppehållstillstånd. Antalet ökade kraftigt under andra hälften av 1980-talet och har sedan 1990 uppgått till ett snitt om 20 000 personer per år. Sedan början av 1980-talet har anhöriginvandringen svarat för drygt hälften av den totala utomnordiska invandringen.

Källa: Christer Lundh, Invandringen till Sverige, SNS förlag 2005.

Om vi för samman dessa uppgifter kan vi få en välgrundad förklaring till varför bränderna i invandrartäta områden kommer att vara ett återkommande problem lång tid framöver. Vi kan även på goda grunder förutsäga att gatubrottsligheten, våldtäkterna, antalet misshandlingar och dödsfall kommer att öka i Sverige. Vi kan dessutom härigenom förklara varför detta kommer att leda till ökad stigmatisering, andrafiering och rasism i samhället.

Min fråga är därför om detta borde kallas för en ”human invandrings- och flyktingpolitik”? Vore det inte långt mer humant för största antalet människor (invandrare,flyktingar och svenskar) att ändra politiken till att enbart hjälpa flyende människor i deras egna närområden? Detta skulle ju dessutom hjälpa dem som inte hade tillräckliga resurser att fly till Sverige och Europa. Vore det inte mer humant att därför investera samma pengar som flyktingmottagning kostar här (inberäknat socialhjälp, bostäder, sjukvård och kostnader för kriminalitet och skadegörelse) för en ökad humanitär hjälp i konflikternas närområden där också behoven tycks vara som störst?

Om så är fallet är den minst inhumana lösningen på lång sikt (med tanke på vad det mångetniska samhället kostar i termer av utanförskap, rasism, etniska konflikter och andra former av socialt lidande) att omgående repatriera de flyktingar och anhöriginvandrare som saknar skyddsbehov och sedan hjälpa de flyktingar som finns kvar att resa till grannländer och flyktingförläggningar i konflikternas närområden när dessa har byggts upp. Det kan förmodligen även vara värt priset av en försämrad mångkultur och ett minskat utbud av exotiska maträtter i Sverige.

Källa: http://fas.motpol.nu .

Läs även mitt inlägg här nedanför om SUF, inlägget heter "Om terroristorganisationen Syndikalistiska Ungdomsförbundet".

4 kommentarer:

charlotte sa...

det är mina svar men du kanske var inne på hans sida o läste hans svar så det är dem du menar. men jag får låtsats att det var mina du menade som hade poänger..

Smörblomma sa...

Jösses, din bloggs besökarsiffror har då verkligen slagit i taket! Kan nog ha att göra med länkarna, eller så har folk helt enkelt bara hittat bloggen. Roligt hursomhelst :)

Ett stort problem här i landet, är att invandrarna inte ofta nog förvärvsarbetar, och därmed inte står för sin egen försörjning. Det borde tas itu med.

Mona sa...

Ligger mycket i detta! Såg smörblommans kommentar här också och kan väl hålla med även i detta! Kramiz!!

Karpstryparn sa...

Svar till charlotte: Ja, det var faktiskt dina svar som jag menade.

Svar till Smörblomma: Ja, jag blev överraskad rätt rejält, men det klart att det var roligt. En upphämtning från 2100 besökare till 11920 besökare på bara ett dygn är inte lite det.
Invandringen: Ja, det är mycket som det måste tas itu med när det gäller invandringen och det mångkulturella samhället.

Svar till Mona: Tackar. Kramiz!