onsdag 28 oktober 2009

Svensk historia: Vikingatiden, del 2

Välkomna till del 2 i serien om vikingatiden. I det här inlägget ska det handla om runskrift, hur runorna uppkom och om deras funktioner.

Är ni klara? Då kör vi.

Enligt mytologin så var det Mimer (jätte och visdomens gud i Undervärlden) som först fick kunskap om runorna. Denna kunskap alstrades i tidernas begynnelse när Mimer drack ur Den skapande visdomens källa. Mimer blev sedan vakt för visdomskällan, som ligger i det land som fick namnet Mimers rike, belägen i den del utav Undervärlden som heter Hel.

När asaguden Oden var ung, ville han dricka ur källan för att få kraft att leda kampen mot de onda makterna. Mimer nekade honom drycken, eftersom han ansåg att Oden först måste visa sig värdig dryckens inneboende visdom.
Oden lät sig då hängas upp i världsträdet Yggdrasil, där han svalt, törstade och plågades i nio dygn.

Efter lidandet bjöd Mimer honom att dricka ur visdomens källa. Mimer lärde också Oden nio magiska runsånger. De sånger kallas fimbulsånger och har välgörande krafter.

När det gäller runornas funktioner så användes de, till skillnad ifrån dagens latinska alfabet, ofta som ett medel för att försöka se in i framtiden och för att få kontakt med osynliga makter. Runtecknen symboliserade också naturkrafter och förete'elser. Runmagi användes bl a som skydd emot faror eller för att skada sina fiender. Runkrafter åkallades för att få bättre skydd, bota sjukdomar m.m.
Runtecknen fanns på allt från smycken, redskap, dryckeshorn till vapen.

När runorna användes för kommunikation mellan människor så skrevs tecknen oftast på träskivor och träkavlar. Eftersom dessa trästycken har vittrat bort under åren som har gått så vet vi inte riktigt hur vanligt det var att brev, avtal, dikter m.m skrevs på träskivor.
Troligen var den skriftliga dokumentationen omfattande, eftersom det till och med fanns en snabbskrift, liknande stenografi, under vikingatiden.
De c:a 3.500 runstenar som uppfördes i Sverige främst under 1000-talet, var minnesstenar som troligen bara svarade för en liten del utav tidens runtext.

Källa: Kortfattat om runor.

Nu är del 2 slut, den nästa och sista delen i denna serie kommer att handla om runalfabetet.

Väl mött då.

Inga kommentarer: