tisdag 8 maj 2012

Ny studie visar att svenskarna är Sveriges ursprungsbefolkning

För en stund sedan fick jag ett tips om en ny studie om Sveriges ursprungsbefolkning, jag tyckte detta lät intressant och bestämde mig för att kolla upp det hela. Naturligtvis trodde jag att studien handlade om samer, men där hade jag gruvligt fel. Enligt studien är det de etniska svenskarna som är Sveriges ursprungsbefolkning.

I studien står det bl a följande:

"Var samerna de allra första i Sverige? Låt oss först övergå till vad vetenskapen har att säga om svenskarnas ursprung. Genetiska undersökningar rörande det svenska folket har analyserats av bland andra docenten i genetik, arkeologi och evolutionsbiologi vid Uppsala universitetet Anders Götherström, m.fl. i samarbete med bland annat Uppsala universitet (Avdelningen för evolutionsbiologi), universitet i Tromsö (Avdelningen för arkeologi) och Linköpings universitet (Avdelningen för rättsmedicinsk genetik och kriminalteknisk toxikologi). 16 Y-kromosomala binära markörer analyserades från totalt 383 obesläktade män från sju olika regioner i Sverige och en svensktalande region i Finland i syfte att behandla frågorna som berör ursprung och den genetiska strukturen bland dagens befolkning i Sverige.

Studierna visar att nästan hälften av svenskarna härstammar från de skandinaviska äldre mesolitiska bosättarna som tros ha levt som samlare och jägare ändra fram till neolitikum eller bondestenåldern, då bondesamhället togs i bruk för första gången i den här delen av nordligaste Europa. Haplogruppen i fråga är Y-DNA genotypen I-M253 (I1 – förr även känd som I1a*), även kallad för nordisk gen (som är en subklad av haplogrupp I (som tros ha uppstått på de Dinariska alperna, på västra Balkanhalvön för mellan 20 000 – 30 000 år sedan)) som enligt Ken Nordtvedt vid Montana State University (med stöd för sin teori från alla genforsknings instituter världen över), tros ha evolverats i Sydskandinavien för – håll i er nu! – 7 000 år sedan! I och med detta är samernas status som Sveriges urbefolkning ett minne blott!"

En annan del av studien lyder så här:

"Vid Lunds universitet har diverse forskningsprojekt utav arkeologer, osteologer och socialantropologer genomförts under 1990-talet med uppgift att söka boplatser från den här perioden (mesolitikum och paleolitikum). Inte mindre än 15 boplatser har hittats, främst de sensationella fynden från Segebro, Finjasjön och Huseby klev – vilket pekar på en fast bosättning i dåtidens Sverige under stenåldern.

Den svenska arkeologen Oskar Montelius tillbakavisade redan år 1919 i sin omarbetade upplaga Vår Forntid myten om att samerna skulle vara Sveriges ursprungsbefolkning – och istället menade att svenskarnas förfäder invandrat på den Skandinaviska halvön från sydväst redan efter att inlandsisen hade dragit sig tillbaka under den senaste istiden. Montelius menade att svenskarna skulle vara stolta över att alltid ha bott i sitt land och ej erövrat det från andra eller förträngt någon tidigare i landet boende befolkning. Han skriver: ”De senaste undersökningarna hava sålunda låtit oss lära känna det märkliga förhållande, att våra ljusa, högresta, långskalliga förfäder hava bebott vårt land alltifrån tiden kort efter istidens slut!” (1919:14).

Bland svenskarna har man funnit också stora frekvenser på de indoeuropeiska generna, som R1b – främst dess subgrupp R1b-S21 (U106), vars frekvens är som störst i Västeuropa, samt haplogrupp R1a1 (som associeras med den neolitiska stridsyxekulturen), som tros ha invandrat till dagens Sverige någon gång runt år 2800 f.Kr. Dess ursprung påstås kunna spåras till mitten av Dneprs avrinningsområde i nuvarande Ukraina."

Intressant, eller hur? Och så finns det svenskfientliga idioter, t ex hos 7-klövernpartierna i riksdagen (det 8:nde riksdagspartiet, nämligen Sverigedemokraterna, tillhör ju inte 7-klövern) och svensk PK-media som t ex Aftonbladet (samtliga på Aftonbladet lever förresten rent allmänt inte i verkligheten), som påstår att det inte finns några svenskar.

Läs hela studien på http://www.nationell.nu/2012/04/24/svenskarna-ar-sveriges-ursprungsbefolkning-det-visar-den-genetiska-forskningen/ .

Inga kommentarer: