tisdag 31 januari 2012

Vänsterextremister ska träna terrorism i Stockholm

För några dagar sedan, närmare bestämt i fredags, stod det i Göteborgs Fria Tidning om att ett vänsterextremistiskt terrorläger ska hållas i Stockholm i år. Den 17:e juni går det hela av stapeln, deltagarna kommer bl a att träna terrorism.

Så här säger en av arrangörerna: 
-Meningen med dessa läger är främst att sammanföra engagerade människor. Att vi ska lämna lägret med fler verktyg för att kunna slåss mot den rådande migrationspolitiken.

Vad hon menar med fler verktyg är inte särskilt svårt att räkna ut.

Ja, här ser vi alltså åter igen ännu ett bevis på vänsterextremisters "fina demokratisyn", de brukar ju annars kasta sten m.m och försöka mörda alla som inte tycker exakt likadant som dem i alla frågor som över huvudtaget existerar.
Men den här gången får de tydligen lära sig betydligt grövre saker än att kasta sten på folk, t ex att skjuta ihjäl dem.
För uttrycket "civil olydnad" är ju ett begrepp som spänner ganska brett.
Det roliga är att dessa människor anser sig själva kämpa för demokrati och mänskliga rättigheter, samtidigt som de hyllar kommunistiska folkmördare som t ex Josef Stalin, Mao Zedong och Pol Pot.
Många vänsterextremister hyllar också nutida kommunistdiktaturer som t ex Kuba och Nordkorea, vissa av dessa idioter går även så långt att de påstår att kommunismen aldrig ens har existerat.

Men hur går det ihop? Hur kan man vara vänsterextremist/kommunist och samtidigt förneka sin ideologi?
Om någon av läsarna vet om och i så fall hur detta går ihop så lämna gärna en kommentar.

Angående terrorlägret så kan ni läsa mer om det hela på t ex  http://www.goteborgsfria.nu/artikel/91617 och http://avpixlat.info/2012/01/30/civil-olydnad-pa-dagordningen-for-granslost-lager/ .

söndag 29 januari 2012

Denna vecka minst 1292 läsare

Som ni ser så ligger denna veckas läsarantal i skrivande stund lite högre än den förra veckans.
Men man kan ju inte ligga på över 2000 läsare per vecka jämt.
Vi ses till veckan, kanske redan i morgon.

På återseende.

fredag 27 januari 2012

Socialdemokraternas nye ledare är en fascistisk antidemokrat och rasist

Igår kväll så stod det klart att det blir Metalls förbundsordförande Stefan Löfven som har blivit Socialdemokraternas nye partiledare.
Men frågan är om han är rätt ledare, han har nämligen redan visat hur antidemokratisk och fascistisk han är. Jag syftar nu på bl a följande artikel: http://nyheter.se.msn.com/gallery.aspx?cp-documentid=160407935 .
I den gör han klart att han bl a inte accepterar att människor röstar på vilket parti de vill, att han inte står för alla människors lika värde och att han som många andra PK-fascister tar upp lögnerna om att SD skulle härstamma från BSS, alltså organisationen Bevara Sverige Svenskt.
Men om sitt eget partis nazism och rasism håller han tyst om, Socialdemokraterna har nämligen sedan många herrans årtionden varit genomsyrat av både rasism och nazism.
Och det är de fortfarande: http://robsten.blogspot.com/p/bruna-rotter-hos-socialdemokrater-och.html .
I Robstens artikel står följande om Socialdemokraterna:

"På 1930-talet förenades rött och brunt. Här är ett litet urval av de skelett som rasslar i den socialdemokratiska partigarderoben. I sin recension av Håkan Blomqvists bok ”Nation, ras, civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen” konstaterar Per J Ericson i Världen Idag den 8 september 2006 att ”arbetarrörelsen för mindre än ett sekel sedan överflödade av rasistiska och antisemitiska tillmälen som skulle förfära vilken modern salongsrasist som helst. Håkan Blomqvist visar hur dessa uttalanden var mer än enstaka olycksfall i arbetet, utan snarare naturliga delar i den socialistiska argumentationen. /.../ Ingen kan låtsas att bara ‘de andra’ bör rannsaka sitt förflutna.”

I början av 1900-talet sade den kände socialdemokraten Fabian Månsson: ”Genom hvarje svensk sinnad mans ådror går en skälfning af raseri och man får en obetvinglig lust att tvätta sina händer i utländska skojares blod.” Raseriet berodde bl a på att de skånska sockerbetsproducenterna importerade polska och ukrainska gästarbetare. Tidningen Arbetet beskrev ”galizierna” som ”boskap, representerande det lägsta stadiet av varan – arbetskraft.” Galizier och andra slaviska folk återfanns långt ner på utvecklingstrappan. En annan av socialdemokratins förgrundsgestalter kring sekelskiftet, professor Bengt Lidforss, anslöt sig till H S Chamberlains pangermanska, rasbiologiska och antisemitiska idéer, vilka fick stor betydelse för Hitler och nazismen. Han talade också med värme om en annan av antisemitismens banerförare, Gobineau. För Lidforss var tanken om ”alla människors lika värde en överspelad dogm.”

När Lidforss dog 1913 gick Arthur Engberg vidare i hans spår. Engberg var socialdemokratisk riksdagsman, ledamot av partistyrelsen, ecklesiastikminister 1932-36 i koalitionsregeringen och landshövding i Västernorrland från 1940, chefredaktör för tidningarna Arbetet, Socialdemokraten och nykterhetsrörelsens tidskrift Reformator. Han var påverkad av Marx antisemitism och en av 30-talets mest kända antisemiter. Han anslöt sig snabbt till de rastankar som blev alltmer tongivande i den allmänna debatten och var en av de främsta förespråkarna för inrättandet av det Rasbiologiska institutet 1921. Den 12 mars 1921 skrev Arthur Engberg en skandalös ledare i Arbetet under rubriken ”Judarna”, där han tillgrep hela det antisemitiska konceptet från Sion vises protokoll. Bl a anklagade han judarna för att vara ”parasiter som underminerar och förbränner alla övriga raser.”
”I sin erövring av världen har judendomen följt en målmedveten raspolitik. Man har detacherat vissa element att beblanda sig med andra nationaliteter och skapa dessa semitiska blandningstyper, som alltmer inpyra den nationella folkstocken. Man har systematiskt underminerat de övriga raserna. Det ligger i denna expansion judendomens hela kynne att vara ”cell”-byggare, att fräta sönder, inifrån uppluckra och förbränna den germanska rasen.”

Samma år sade Engberg i Andra Kammaren ”Vi hava ju lyckan att äga en ras som ännu är ganska oförstörd, en ras som är bärare av mycket höga och mycket goda egenskaper. Men det underliga är ju att, medan vi är ytterst angelägna om att ha stamtavlor över våra hundar och hästar, så äro vi inte alls angelägna att se till huru vi skola bevara och skydda vår egna, svenska folkstock. Det är verkligen på tiden att detta sker.”

När den antisemitiske socialdemokraten Engberg 1927 i Riksdagen yrkade på förbud mot ritualslakt fick han tillmälet ”antisemit” kastat i ansiktet! Den främlingsfientlige Engberg var involverad i så rumsrena företeelser som 1933 års läroverksstadga, införandet av ett obligatoriskt sjunde skolår, 1937 års psalmbok samt i tillkomsten av Riksteatern 1934 och Statens Konstråd 1937! Han lade även fram ett förslag om att avskaffa studentexamen och arbetade för ökad förståelse för arbetet inom kyrkan.

Socialdemokraterna och det fascistiska Förbundet Det Nya Sverige
Den 28 oktober 1930 bildade Per Engdahl tillsammans med fem likasinnade den fascistiska organisationen Förbundet Det Nya Sverige. En av de fem hette Ragnar Eriksson. ”Det nya Sverige” tillkom på Erikssons studentrum i Uppsala. Medlemmarna var fascister, som arbetade för ett korporativt samhälle enligt Benito Mussolinis modell. Några av dem var avhoppare från Sveriges Fascistiska Kampförbund. Eriksson bytte senare namn till Edenman. Han lämnade några år senare förbundet för att göra politisk karriär hos socialdemokraterna! 1939 valdes han till ordförande i Sveriges socialdemokratiska studentförbund.

På 40-talet var han sakkunnig i regeringskansliet och 1957-1967 var han ecklesiastikminister i Erlanders regering. Han slutade sin politiska karriär som landshövding i Uppsala. Han var dessutom ordförande i den parlamentariska undersökningskommission som granskade polisens utredning av Palmemordet. Det var f ö Edenman som tipsat Tage Erlander om den unge Olof Palmes politiska begåvning! När Edenman redan 1951 kandiderade för ecklesiastikministerposten skrev Arbetaren den 12 mars: ”Eller för att uttrycka saken en smula profant... det gör ingenting om man varit nazist i Uppsala bara man blir socialdemokrat när man kommer till Stockholm och får utsikt att placera sig bland innehavarna av makt, ära och härlighet...”

Allan Vougt var en av socialdemokratins ledande politiker och tidningsmän. Han var bl a försvarsminister, gruppordförande för (s) i Andra kammaren, medlem av utrikesnämnden samt chefredaktör för Arbetet. 1925 publicerade Vougt på Frihets Förlag, Eskilstuna (SSU:s förlag) en obehaglig broschyr med titeln ”Rasbiologi och socialism”, där han hävdade att ”rasbiologin går att förena med socialism och inte bara bekräftar en konservativ världsbild.” Vougt felbedömde länge Hitlers internationella intentioner. Så sent som 1936, när Hitler redan marscherat in i Rhenlandet, tog han dennes fredsretorik på fullt allvar och trodde på nya förhandlingar och nedrustning. Samtidigt såg han Sovjet som fredsorienterat och som en garant för de små nationernas säkerhet. Han slöt upp bakom regeringens eftergiftspolitik, försvarade permittenttrafiken och indragna tidningsupplagor.Den socialdemokatiske försvarsministern Allan Vougts bruna förflutna kommenterades i Eskilstunakuriren den 9 september 1946 av tidningens antinazistiska redaktör J A Selander: ”Under krigets tidigare skede var han en av de främsta anpasslingarna i detta land. Som socialdemokratisk ledare i andra kammaren drog han sig inte för att uttala sin tacksamhet för nazismens och Hitlers starka ambition att organisera Europa bättre än vad de demokratiska staterna och Nationernas Förbund kunnat göra’/.../” Kommentar överflödig......

Den unge socialdemokratiske radikalen Nils Flyg visade med all önskvärd tydlighet att socialism/kommunism och fascism är två sidor av samma mynt. Efter partisprängningen 1917 grundade Flyg Sveriges Socialdemokratiske Vänsterparti. Som kommunistpartiets ordförande under 1920-talet var han Kominterns trognaste vapendragare i Sverige. 1929 bröt han med Moskva och grundade ”Kihlbomspartiet” som några år senare ombildades till Sveriges Socialistiska Parti, SSP. Vid krigets utbrott hade partiet förvandlats till ett rent nazistiskt parti som senare fick ekonomisk bistånd från Tyskland. Många socialister ansåg det naturligt att knyta an till antisemitismen och därigenom bekämpa den gemensamma fienden ”penningjuden.” Tidningen Den svenske arbetaren undrade i detta sammanhang ”hur någon enda socialist kunde ifrågasätta att judarna äro världens största kapitalister och blodsugare.”

I sin recension av Håkan Blomqvists bok om antisemiterna i arbetarrörelsen konstaterade Carl Johan Gardell under rubriken ”Rasistiska tongångar i tidig arbetarrörelse” i SvD den 8 juni 2006 att ”Engbergs antisemitiska diatriber och Flygs nazistiska förlöpningar vilade förvisso på kända tankefigurer i de socialistiska rörelsernas ideologiska landskap” och att ”Blomqvist skrivit en lysande avhandling som bidrar till att kasta ljus över det svenska folkhemmets förhistoria.” En viss Ragnar Linnér var medlem i Socialistiska Partiet och i Sveriges Nationella Förbund SNF och stred som frivillig i Waffen SS. Linnér gjorde senare karriär inom fackföreningsrörelsen. 1958 grundade han Sveriges socionomers riksförbund vars ordförande han var under åren 1958-1961. 1965 rekryterades han av socialdemokraten Hjalmar Mehr som kanslichef på barnavårdsnämnden i Stockholms stadshus! Själv har Linnér kommenterat sitt tvivelaktiga förflutna med orden: ”Någon nazist med den betydelse ordet har idag var jag aldrig.” Nänä.
Varför tiger socialdemokraterna om Ragnar Linnérs socialdemokratiska karriär? Inte kan det väl vara så som Bosse Schön säger att ”det vore oerhört känsligt att dra en så aktad och välmeriterad socialdemokrat i smutsen för en ”bagatell” som det brukar heta i dessa sammanhang. För en ungdomsförsyndelse.” Preskriptionstiden för ”ungdomssynder” kan ibland vara kort. Om man inte är Sverigedemokrat förstås.....Det var inte bara den rashygieniska ideologin i nazismen som tilltalade tidens socialdemokrater. En av Sveriges ledande nazister Rutger Essén fick i en debatt med Herbert Tingsten 1932 stöd av folkhemmets älskling Gunnar Myrdal som ”i nazismen trodde sig se ungdomens rörelse, en förnyelse av socialismen.”

Sverker Åström och Sveriges Nationella Förbund
En av de mest namnkunniga socialdemokraterna med brunt förflutet är den gamle toppdiplomaten och f.d. ambassadören Sverker Åström. Han hade inlett sin politiska bana åren före andra världskriget med ett medlemskap i Sveriges Nationella Förbund, en av dåtidens viktigaste nazianstuckna organisationer. Organisationen hade klart antisemitiska ståndpunkter och bekämpade ”invandring av mindervärdiga raselement.” Vid tiden för sitt medlemskap i SNF var Åström student i Uppsala. Idag vill hans parti självklart avfärda saken som en ”ungdomsförsyndelse.” Men det besvärande är att det inte gått att hitta en enda punkt i Åströms liv där han bröt med de dunkla föreställningar han omhuldat. Samtidigt som andra världskriget bröt ut hösten 1939 gick han direkt från studentlivet till UD där han inledde en blixtkarriär. Från den tiden var hans strategi att ligga lågt med sina politiska sympatier. I sina memoarer ”Ögonblick” har den annars så minnesgode diplomaten drabbats av partiell minnesförlust och påstår att han ”aldrig varit ansluten till något politiskt parti.” Detta är en sanning med modifikationer eftersom SNF under den period Åström var medlem uppfyllde kriterierna för ett politiskt parti. 1936 deltog SNF i riksdagsvalet och fick 27 000 röster. Den slipade diplomaten Åström har alltid hävdat att han ”inte har några minnen av sina eventuella kontakter med Sveriges Nationella Förbund och därför inte kan svara på några frågor om saken.” För övrigt tyckte han att ”det var en bagatell.” Det ser dock inte ut som att Åström helt brutit med den konservativa och ”främlingsfientliga” – som det brukar heta om andra – åsiktsriktning som på 30-talet fick honom att flörta med nazismen. I ett inlägg i DN 1990 förordade Åström att ”Sverige borde akta sig för att ta emot flyktingar från kulturer med så väsensfrämmande seder och bruk att de skulle ha svårt att anpassa sig i ett nordeuropeiskt land.”
När han i en intervju ombads förklara sig exemplifierade han med att han visserligen ”inte ville nedvärdera en huvudjägares kultur men att en sådan människa skulle ”känna sig mindre hemma i Vetlanda eller Gällivare.” Sommaren 1995 skrev Åström återigen på DN Debatt och argumenterade denna gång för ”etnisk rensning i FN-regi som lösning på konflikterna” i det forna Jugoslavien. Han fördömde tanken på att människor med olika nationell bakgrund skulle kunna leva sida vid sida i exempelvis Sarajevo och menade att en stabil fred bara var möjlig efter stora folkomflyttningar under överinseende av internationella organ. Dessa exempel är givetvis bara toppen på isberget och man har all anledning att undra vad som mer döljer sig i de av socialdemokraterna hermetiskt slutna arkiven! Socialdemokraterna har givetvis starka motiv för att hålla arkiven stängda och goda skäl att darra inför vad som kan avslöjas i framtiden. Utan tvivel har etablissemanget betydligt värre och större ”bruna fläckar” i sitt förflutna än Sverigedemokraterna har! Alla de etablerade partierna -utom kommunisterna som har sina stalinister- kom att härbärgera avhoppade nazister och fascister. Några av dem valdes in riksdagen eller utsågs rentav till ministrar. En minister -dessutom t o m ”dubbelminister- vars förflutna till slut hunnit ifatt henne är Laila Freivalds. Fadern var medlem i lettiska bondeförbundet. Modern och döttrarna flydde till Tyskland 1944 och först därifrån tog de sig till Sverige där de återförenades 1947.

”Grumliga vatten” och s k ”rumsrena” partier Hela det politiska etablissemanget tiger så det knakar om det som utspelades i Sverige fram till Stalingrads fall i januari 1943, då skaror av fascister och nazister -s.k. ”roddare” snabbt rodde över de ”grumliga vattnen” och anslöt sig till ”rumsrena” partier. Dessa borde därmed rimligtvis placeras i kategorin odemokratiska och rasistiska partier. Otaliga ”roddare” gjorde också karriär inom fackföreningsrörelsen, utbildningsväsendet, rättsväsendet, näringslivet, försvaret etc etc. Redan 1921 slog socialdemokraten Per Albin Hansson i sitt allra första folkhemstal fast: ”Sverige åt alla svenskar.” När man rotar i det förgångna är det inte svårt att hitta händelser som krackelerar de föreställningar och den världsbild majoriteten av medborgarna har. ”Socialdemokratin var uppenbarligen allt annat än vaccinerad mot det tidiga 1900-talets värsta ideologiska virus” konstaterade Ola Larsmo på DN Kultur den 10 juni 2006. Beror Mona Sahlins, Marita Ulvskogs och andra socialdemokraters hätskhet mot Sverigedemokraterna möjligen på dåligt samvete för det egna partiets ”fiskande i grumliga vatten” och befogade rädsla för att partiets ”bruna förflutna” skall komma fram?

Några källhänvisningar:
Håkan Blomqvist: Socialdemokrat och antisemit. Den dolda historien om Arthur Engberg, Carlsson 2006 Gunnar Wall, Palmemordet Ola Larsmos recension ”Antisemiterna i arbetarrörelsen” i DN 10 juni 2006 av Blomqvists bok Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen

Per J Ericson: Antisemitismen i Arbetarrörelsen. Rasism och rasbiologi självklara inslag i många socialisters världsbild, Världen Idag 8 september 2006."

Och det kommer mera:

"Rashygienen var en viktig del i den socialdemokratiska drömmen om folkhemmet och ideologin omfattades även av de flesta politiska partierna. Den socialdemokratiska statsministern och folkbildaren Richard Sandler såg sitt eget parti som det mest kallade till detta värv: ”Ja, vilket parti skulle väl vara mer ägnat att uppta de rashygieniska idealen?” Sandler var lärare vid Brunnsviks folkhögskola 1909-17, ledamot av Andra kammaren 1912-17, av Första kammaren fr o m 1919, statssekreterare i finansdepartementet 1918-20, konsultativt statsråd 1920, 21 och 23, finansminister 1920, handelsminister 1925, statsminister 1925-26, utrikesminister 1932, 1936 och 39, chef för SCB 1926-41, landshövding i Gävleborgs län 1941-50, hedersdoktor 1956. I samband med Sveriges första utlänningslag slog en regeringsproposition 1927 fast att ”Värdet av att vårt lands befolkning är av en sällsynt enhetlig, oblandad ras kan knappast överskattas.
Det är därför av betydelse att kontrollera invandring av folkslag, som ej till båtnad för oss låta sig sammanblandas med vår befolkning.” Till de mindre värda raserna räknades bl a judar, svarta och zigenare. Magistraten i Karlskrona hävdade 1931 i ett yttrande över utlänningslagen: ”Det säger sig självt att färgade raser under inga förhållanden – framför allt negrer – inte ens som tillfälliga besökare, utom i rena undantagsfall, bör äga tillträde till riket.” I sitt slutbetänkande SOU 1938:57 skrev Befolkningskommissionen: ”Vi äro nog lyckliga att inom ett naturligt avgränsat område äga en befolkning med gynnsamma förutsättningar för gott samarbete tack vare gemensam härstamning, språk, religion och kulturtraditioner. Om vi i fred får fullfölja vår svenska linje så kommer vi att göra en insats av betydelse för världen i kommande tider. Därförutan måste vi förr eller senare finna oss i en immigration av sådana mått att enheten vedervågas och den svenska traditionen bryts.”
Arthur Engberg, socialdemokratisk riksdagsman, ledamot av partistyrelsen, ecklesiastikminister 1932- 36 och landshövding i Västernorrland från 1940 samt chefredaktör för Arbetet och Socialdemokraten var påverkad av Marx’ antisemitism och en av 1930-talets mest kända antisemiter. 1921 konstaterade ju Engberg i Andra Kammaren ”Vi hava ju lyckan att äga en ras som ännu är ganska oförstörd, en ras som är bärare av mycket höga och mycket goda egenskaper. Men det underliga är ju att, medan vi är ytterst angelägna om att ha stamtavlor över våra hundar och hästar, så äro vi inte alls angelägna att se till huru vi skola bevara och skydda vår egna, svenska folkstock. Det är verkligen på tiden att detta sker.” 1965 upprepade Tage Erlander i Riksdagen i samband med rasoroligheterna i USA denna tankegång: ”Vi svenskar lever ju i en så mycket lyckligare situation. Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan i många andra avseenden.”
Socialdemokraternas ”förädling av folkmaterialet”

1906 skrev socialdemokraten Zäta Höglund i folkbildningstidningen Fram ”Här nedlägges stora kostnader på att hålla idioter och vanskapta vid lif, och årslånga mödor offras på att till exempel hjälpligt tala eller teckna; under tiden gå tusentals friska barn under i brist på näring eller uppfostran. Men förmodligen känner sig öfverklassen mest släkt med de förra.” 1920 motionerade professor Alfred Petrén i riksdagen om nödvändigheten att vidta åtgärder mot landets ”inre fiender.” Motionen understöddes av den socialdemokratiske partiordföranden Hjalmar Branting som själv i riksdagen motionerade om inrättandet av ett rashygieniskt institut. Svenska Sällskapet för Rashygien hade bildats redan 1909 och följdes 1921 av Institutet för Rashygien.

Sveriges Rasbiologiska Institut grundades 1922 och mätte under sitt första år skallarna på 200 000 medborgare. Samma år motionerade Ernst Wigforss m fl om att man borde kunna förbättra ”folkstammen” med hjälp av sterilisering av ”undermåliga.” 1934 fick Sverige en lag om tvångssterilisering. 1941 skärptes lagstiftningen i bästa Hitlerstil för att möjliggöra sterilisering av människor med ”asocialt levnadssätt.” Gustaf Möller och dåvarande statssekreteraren Tage Erlander beordrade inventering av zigenare och tattare. Varken Ernst Wigforss eller Erlander – den senare direkt inblandade i steriliseringsprogrammen – nämner ett enda ord om detta i sina memoarer. Antingen ansåg de att världens mest omfattande program för rasrening inte var viktigt nog att nämnas på de omkring 1 000 sidor som var och en av dem skrev. Eller också hade de till sist insett att programmet var omänskligt och fel och tyckte att det var lika gott att läsarna fick fortsätta att vara okunniga! De kan givetvis också ha drabbats av den s-märkta politikersjukan ”partiell minnesförlust.”
Docent Bertil Lundman skrev i sin bok ”Nutida människoraser” – som f ö användes som kurslitteratur vid Uppsala universitet fram till 1960-talet – att ”negrerna är jordens mest utpräglade driftsmänniskor, en ras av stora ouppfostrade barn, som mindre än andra besväras av några hämningar. Niggern tar dagen som den kommer, skriker, pratar, flabbar... En sådan natur är naturligtvis en utmärkt slav, som frånsett enstaka utbrott, finner sig väl i sitt öde, ja t o m är flabbig i slavhandlarens kedjor.”

Paret Myrdals ”förädling av folkmaterialet”
Reformatorerna av de sociala välfärdssystemen var oroliga för kostnaderna för sina reformer. Inte minst oroade sig politikerna för att det allmänna barnbidrag som infördes 1948 skulle bli en svår belastning för statskassan. Man beklagade att ”de lägre rasernas utvecklingsmöjligheter var små” och menade att ”det var fel att ge dem samma stöd som mer utvecklade raser.” Reformatorernas absurda tankegång fullföljdes på 1930-talet av det socialdemokratiska paret Alva och Gunnar Myrdal som pläderade för förädling av ”folkmaterialet” . Som lämplig metod föreslog Myrdals sterilisering av ”undermåliga” – en ”cirkulationsprocess varigenom biologiskt degenererade individer avskiljes” i syfte att uppnå ”en mer varaktig rasbiologisk selektion, framför allt vad gäller sinnesslöa”.
I SOU 1936:59 slogs fast att ”sterilisering av annat än medicinska skäl kan näppeligen utnyttjas annat än i de fall av förkomna, mindervärdiga individer, som enligt ärftlighetslagarna oavbrutet alstras såsom avfallsprodukter från andra socialgrupper och som hava en tydlig benägenhet att fortplanta sig inbördes och således bilda familjer och grupper, starkt belastade av ärftlig undermålighet, samt vidare i det fall, då i övrigt socialt välanpassade eller åtminstone ej allmänt undermåliga individer visas vara behäftade med ärftlig sjukdom eller sjukdomsbelastning av viss kvalificerad natur.”
Myrdals rashygieniska skäl var sammankopplade med samhällsekonomiska hänsynstaganden. Den myrdalska utredningen fastslog att statens utgifter skulle minskas eftersom de ”mindervärdiga elementen” genom steriliseringsåtgärderna på sikt skulle ”dö ut” inom ett par generationer..... Medelklassen och bondebefolkningen ansågs ha ”mycket stort rasbiologiskt värde” medan kriminella, efterblivna och tattare beskrev som ”den mänskliga slaggen.” Myrdals drog igång ett storskaligt program för vilka människor som inte skulle få finnas. Projektet pågick i flera årtionden. Utredarna såg samhället som en levande organism vilken måste ”befrias från parasiterande element.” Vilken människosyn ger detta uttryck för? Bokens och projektets rasmedvetna författare och förespråkare nådde båda höga positioner inom socialdemokratin – Gunnar blev handelsminister och Alva var konsultativt statsråd 1967-73!

I ”Kris i befolkningsfrågan” (1935) beskrev Alva Myrdal hur hon såg på kvinnans ställning: ”...det finns tydligen inom det husliga arbetet, både som husmor och som tjänare, fortfarande möjligheter för klena, imbecilla,. indolenta och ambitionslösa eller i övrigt mindre väl rustade individer att stanna kvar och dra sig fram. Dessutom ge hel- och halvprostitution alltid en öppen tillflykt.” Som ett led i makarnas Myrdals rashygieniska ideologi skulle alla barn registreras av skolläkaren. ”Blir registreringskortet obligatoriskt kommer det varken att verka närgånget eller misstänkt” försvarade Alva Myrdal sina något – med dagens språkbruk – politiskt inkorrekta metoder. 1945 steriliserades 3 747 personer. 1946 steriliserades ”undermåliga” kvinnor i snabbare takt än någonsin tidigare – omkring sex per dag. 1947 var antalet steriliseringar 2 264. Makthavarna trodde allmänt att just ”undermåliga ynglade av sig” mer än ”vanligt folk.” Den raspolitik socialdemokraterna bedrivit får sverigedemokraterna att framstå som antirasister!

SOCIALDEMOKRAT NOMINERADE HITLER TILL NOBELS FREDPRIS!
Den socialdemokratiske riksdagsmannen i första kammaren Erik Brandt nominerade 1939 Hitler till Nobels fredspris:”Till det Norske Stortings Nobelkomitté: Undertecknad tillåter sig härmed vördsamt föreslå att Nobels fredspris för 1939 måtte tilldelas Tysklands rikskansler och Führer Adof Hitler, vilken enligt miljoner människors uppfattning framför varje annan man i hela världen är förtjänt av denna höga utmärkelse.
Det framgår av autentiska dokument, att världsfreden var i stor fara i september 1938 samt att det hängde på timmar att ett stort europeisk krig skulle utbryta. Den som i detta farofyllda läge räddade vår världsdel från den fruktansvärda katastrofen var utan minsta tvivel i främsta rummet det tyska folkets store ledare, vilken i det avgörande ögonblicket frivilligt avstod från att låta minan springa, ehuruväl han hade fullkomlig makt att släppa loss världskriget.
Av sin glödande fredskärlek, tidigare dokumenterad i hans berömda bok Mein Kampf – näst Bibeln världslitteraturens kanske yppersta och mest spridda verk – och hans utomordentliga gärning att med enbart fredliga medel, utan blodsutgjutelse, med Tyskland införliva Österrike, förmåddes Adolf Hitler vid ovannämnda kritiska tillfälle att avstå från våld vid befrielsen av sina hemlängtande landsmän i Sudeterna och i sin legitima strävan att göra sitt fädernesland stort och mäktigt. Det är högst sannolikt, att Hitler, därest han ostörd av ännu förefintliga krigshetsare får i fred fullfölja sitt höga syfte, inom överskådlig tid kommer att pacificera Europa och kanske hela världen.
Emellertid finns det tyvärr ännu ganska många människor, vilka icke förmå inse storheten i Adolf Hitlers fredssträvanden, och jag skulle av hänsyn till detta enkla faktum icke ha funnit tiden redan nu mogen för framförandet av Hitler som kandidat till Nobels fredspris, därest icke ett antal medlemmar av Sveriges riksdag föreslagit en annan kandidat, nämligen Englands premiärminister Neville Chamberlain. Ett sådant förslag förefaller föga genomtänkt. Ty visserligen är det sant att Chamberlain genom sin utomordentliga hänsynsfullhet och förståelse för Hitlers pacificeringssträvanden i hög grad bidragit till att rädda världsfreden men i sista hand låg dock avgörandet hos Hitler och inte hos Chamberlain.
Det är Adolf Hitler och ingen annan som vi främst har att tacka för att fred ännu råder i större delen av Europa, och till honom knytas också förhoppningarna om framtida fred. P g a Chamberlains likväl obestridliga förtjänster om freden kunde det möjligen synas påkallat, att en mindre del av fredspriset tilldelades honom, men riktigast torde dock vara, att intet namn får ställas vid sidan av Adolf Hitlers och fördunkla detta. Adolf Hitler är dock vår tids oförliknelige, gudabenådade frihetskämpe, och miljoner människor blicka upp till honom såsom fridsfursten på jorden.
Stockholm den 27 januari 1939 E G C Brandt, ledamot av riksdagens första kammare”
Detta förslag skall bl a ses mot bakgrunden att svenska politiker enligt Karl Gerhard vid det laget mycket väl kände de tyska koncentrationslägren genom boken ”Träskets soldater” som utkommit redan 1937!"

Men åter till Socialdemokraternas nye partiledare Stefan Löfven.
Han har nog bättre förutsättningar än Mona Sahlin och Håkan Juholt att bli en bra ledare på grund av att han är gammal arbetare och engagerad i fackföreningsrörelsen, trots att hans antidemokratiska, fascistiska och rasistiska grundsyn samt hans krigsförespråkande ligger honom i faten. Om han inte hade varit krigsförespråkare hade han inte fått så mycket negativ kritik från organisationen Svenska Freds.
Ett annat rejält minus är också att han inte sitter i riksdagen och därför inte kan delta i riksdagsdebatterna.
Dessutom ska det bli intressant att se hur många andra negativa saker som kommer fram om honom, hans vidriga inställning till euron och kärnkraften är ju välkända.

Läs mer om denne antidemokratiska fascist och rasist på bl a

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/analys-darfor-blev-lofven-ny-ledare_6801507.svd  ,

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lofven-far-inte-delta-i-riksdagsdebatterna_6799653.svd  ,

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/metallkampen-kan-borja_6801901.svd  ,

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/en-chansning-att-valja-lofven_6802443.svd  ,

http://www.gp.se/nyheter/sverige/inrikespolitik/1.839326-stefan-lofven-ny-partiledare-for-s  ,

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.840093-stefan-lofven-hyllas-pa-ledarsidorna  ,

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/varen-2012-for-sfefan-lofven-och-socialdemokraterna_6804121.svd  ,

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/statsvetare-det-fanns-en-akthet-i-hans-framforande_6804051.svd  ,

http://www.dn.se/nyheter/politik/gillar-karnkraft-men-inte-kvinnopotter

och 

http://www.dn.se/nyheter/politik/sa-tycker-nye-s-ledaren .

onsdag 25 januari 2012

Om Djurskyddet Sverige

I förra veckan skrev jag ett inlägg om djurrättsaktivister och deras vidrigheter i form av mordförsök och liknande, som exempel på oseriösa och fascistiska våldsorganisationer som gömmer sig bakom etiketten "Djurvänner" nämnde jag Djurrättsalliansen och Djurens Befrielsefront.
Men det finns bra djurrättsorganisationer också, t ex Djurskyddet Sverige: http://www.djurskyddet.se/ .
Jag prenumererar på deras nyhetsbrev som utkommer en gång per månad, och den 19:e januari i år fick jag ett nyhetsbrev därifrån som handlade om följande: http://www.djurskyddet.se/se/press/pressmeddelanden/2012/eu-oppnar-for-markning-av-kott-slaktat-utan-bedovning .

Enligt vad som står på http://www.djurskyddet.se/se/vart-arbete så framkommer det bl a att några
av de samarbetspartners som DS har är Världsnaturfonden ( http://www.wwf.se/ ), Sveriges Konsumenter ( http://www.sverigeskonsumenter.se/ ) och Djurhem.se ( http://www.djurhem.se/ ).
En djurrättsorganisation som samarbetar med dessa är knappast oseriös.
Några av de saker som står på Djurskyddet Sverige:s hemsida är följande:

"Förståelse och kunskap om olika arters levnadssätt, beteenden och behov."

" Djurskyddet Sverige anser att ett bättre djurskydd måste föregås av ökad kunskap och förbättringar i djurskyddslagstiftningen. Därför läggs mycket kraft på informationsspridning och remissarbete. Djurskyddet Sverige har tagit på sig uppgiften att stå till tjänst med expertis i så kallade remissärenden. Varje år tillfrågas Djurskyddet Sverige, huvudsakligen av departement och myndigheter, om synpunkter på ett tjugotal remissärenden som rör djur och djurhållning."

" Många av våra föreningar arbetar praktiskt med djurskydd genom djurhem eller omplacering av djur som far illa. Vi hjälper också många människor genom rådgivning om hur djur ska behandlas och hur man går till väga när man ser att något inte står rätt till. Vi driver också skolprojektet REDE där barn får lära sig hur man behandlar djur på ett bra sätt."

" Vi arbetar för att alla djur ska ges möjlighet att utföra sina naturliga beteenden och för att djurens livskvalitet ska förbättras. Vi vill att alla människor visar respekt och tar ansvar för alla djur. Djurskyddet Sverige accepterar att människan nyttjar djur, men att djur lider på grund av människan är inte försvarbart."

Det där om att det inte är försvarbart att djur lider på grund av människan innebär ju att organisationen är emot alla illdåd som begås utav djurrättsaktivister.
Men när det gäller ståndpunkten om att "Vi arbetar för att alla djur ska ges möjlighet att utföra sina naturliga beteenden och för att djurens livskvalitet ska förbättras. Vi vill att alla människor visar respekt och tar ansvar för alla djur." så blir det däremot väldigt konstigt, i alla fall om man pratar om alla djur överallt på hela jorden oavsett vilken storlek de har.
För det innebär ju att man även måste bry sig om djur som knappt syns med blotta ögat, t ex mikroskopiska klockdjur, mikroskopiska björndjur, amöbor, och fästingar som sprider den dödliga sjukdomen Borelia.

I övrigt tycker jag att organisationen har ett bra budskap och en bra målsättning.

Vad tycker ni själva?

tisdag 24 januari 2012

Blir en förrymd mentalpatient Socialdemokraternas nye partiledare?

Jag hade egentligen tänkt att skriva om det senaste nyhetsbrevet som jag fick ifrån djurrättsorganisationen Djurskyddet, men det får vänta tills längre fram i veckan.

Minns ni att jag i det förra inlägget skrev att jag tror att Socialdemokraternas nästa partiledare blir en förrymd mentalpatient med gravt psykiska problem?
För jag hade tydligen inte fel, nu står det tydligen mellan partisekreteraren Carin Jämtin och EU-kommissionären Margot Wallström.
Varför anklagar jag dem för att vara detta då? Jo, Carin Jämtin utmärkte sig förrförra året för att ha krävt muslimska helgdagar i Sverige (har vi inte nog med terrorbrott och annan mångkulturell invandringsbrottslighet som det är?) och Margot Wallström sade i samband med Lissabonförslaget följande uttalande:
-Folkets inställning är inte viktig i denna fråga.

Vad säger ni om det? Den ena toppkandidaten är brottslighetsförespråkare så det skriker om det, och den andra hatar demokrati.
Toppkandidaterna kunde lika gärna vara en kackerlacka och en fästing, dessa två socialdemokrater har ju på många sätt har mycket gemensamt med dessa små djur.
Men det finns också personer som kanske i viss mån skulle kunna lyckas "lyfta" partiet lite (även om det sjunker ner igen), nämligen Thomas Bodström eller Sven-Erik Österberg.
Problemet för Socialdemokraterna är dock flera miljoner större än ett litet byte av partiledare, hela socialdemokratin har för länge sedan tappat greppet likt en svårt skadad jaguarunge som för att undvika att slitas sönder i stycken av en flock rasande pekarisvin förgäves gör allt vad den orkar för att fortsätta klamra sig fast vid den trädgren som den hänger på.

Men till slut tappar jaguarungen greppet, skillnaden är dock att Socialdemokraterna började göra detta redan en tid efter att Olof Palme hade kommit till makten.
Detta är i alla fall vad historien har lärt oss. Det är inte konstigt att Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och i viss mån även folkmordspartiet Vänsterpartiet vinner väljare från Socialdemokraterna.

Läs mer om vad som komma ska på bl a

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/statsvetare-wallstroms-oppning-kan-locka-andra_6793027.svd ,

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/jamtin-vus-forslag-klart-till-pa-fredag_6790733.svd  ,

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/wallstrom-oppnar-for-nya-uppdrag-inom-s_6791925.svd ,

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/chatt-om-s-krisen_6791609.svd ,

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/trilla-inte-tillbaka-i-personfixeringen_6791265.svd ,

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/riskabelt-valja-ledare-utanfor-riksdagen_6791257.svd ,

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lago-ny-ledare-inom-en-vecka_6789495.svd ,

http://avpixlat.info/2012/01/24/sossarnas-haveri-riskerar-forvandla-sverige-till-en-moderat-enpartistat/  ,

http://janmilld.wordpress.com/2012/01/23/eftertanke/

och

http://www.dn.se/nyheter/politik/johansson-tanker-saga-ja .

måndag 23 januari 2012

"Hela havet stormar" både före och efter Håkan "Jag är djupt inkompetent" Juholts avgång

Under helgen har "hela havet stormat" inom Socialdemokraterna, det som jag syftar på är att Håkan "Jag är djupt okunnig" Juholt under de senaste dagarna har avgått som partiledare.
Vem som ska ta över efter honom är det knappast någon som har en aning om, partiet är alltså ännu en gång i djup kris.
Men med tanke på att Juholt så klart och tydligt ända sedan han tillträdde till den nedsmutsade posten som ledare för sitt parti titt som tätt har visat att han är allt som en partiledare inte ska vara, t ex extremt okunnig och djupt inkompetent, så var en definitiv avgång oundviklig.

Jag menar, Juholt har ju ända sedan han tillträdde gjort uttalanden och betett sig på sätt som till och med får Mona Sahlin att framstå som Moder Teresa.
Hans senaste dundertabbe skedde ju förra veckan, närmare bestämt när han efter att ha tagit en timout på grund av alla sina absurda uttalanden ännu en gång "trampade sönder det redan söndertrampade klaveret" genom att påstå att den borgeliga regeringen med hjälp av Sverigedemokraterna hade drivit igenom sin försvarspolitik.
Problemet med hans resonnemang var bara att SD inte var ett riksdagsparti när detta skedde, men även om de hade varit det så har ju "dörren" från moderat håll hela tiden varit stängd mot SD.

Men vem kommer att ta över efter Håkan Juholt? Eller rättare sagt, finns det någon som verkligen vill göra det?
För stackars den person som tar över som socialdemokratisk partiledare efter honom, med tanke på Juholts alla dundertabbar så kommer den personen att ha ännu större press på sig och bli ännu hårdare granskad av media.
Den enda som möjligen skulle kunna ta över efter Juholt är en förrymd mentalpatient med gravt psykiska problem, så ser i alla fall nuläget ut.
Mycket talar också för att det kommer att se ut så under en överskådlig tid framöver.

Läs mer om Håkan Juholts avgång på bl a

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/lago-ny-ledare-inom-en-vecka_6789495.svd ,

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hakan-juholts-lag-sitter-lost_6788829.svd ,

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/jag-hade-behovt-min-stab-tidigare_6789133.svd ,

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/finns-inte-tid-for-en-oppen-process_6789053.svd ,

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/en-forlorad-var-for-s_6788907.svd

http://twoinvandrare.blogspot.com/2012/01/ar-alla-s-ledare-bedragare-eller.html

och

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sa-avsattes-hakan-juholt-som-partiledare_6788787.svd  .

Så här i efterhand undrar man ju också om det låg en baktanke med att Juholt blev partiledare, nämligen den att partiet under hans ledarskap skulle tappa förtroende ännu mera (ja, mer än det gjorde under Mona Sahlins ledarskap) och att det skulle leda till ännu en haverering för Socialdemokraterna.

För om det var det som var målsättningen så har de som ville det lyckats väldigt bra.

söndag 22 januari 2012

Denna vecka minst 1115 läsare och.....

Som ni ser så har läsarantalet minskat lite grann denna vecka, men med tanke på att jag inte har bloggat så mycket den här veckan så är det ju ganska naturligt.
Till veckan kommer det inte att bli så mycket bloggande heller (även om det säkert blir ett och annat inlägg då också), jag känner helt enkelt att jag behöver en liten bloggpaus.
Men ögoninfektionen har släppt, det gjorde den redan i onsdags vilket ju var bra.

I vilket fall som helst så ses vi under veckan, kanske redan i morgon. Men om det blir i morgon återstår ju att se.
Ha en bra kväll förresten.

torsdag 19 januari 2012

Utrota avskummen som gömmer sig bakom etiketten "Djurvänner"

Vad tycker ni om djurrättsaktivister, t ex militanta sådana?
Själv tycker jag att djurrättsaktivister är vämjeliga kräk och vidriga avskum som gömmer sig bakom etiketten "Djurvänner" enbart för att begå brott som t ex mordbrand, mordförsök, djurplågeri, terroristbrott, grov misshandel, sabotage, vandalisering, mordhot och en massa andra "trevligheter".
Dessa "djurvänner" struntar fullständigt i de djur som de påstår sig värna om, däremot förstör de för seriösa djurvänner som på något sätt är engagerade i djurrättsrörelsen eller sympatiserar med den.
Djurrättsaktivister är också extremt trångsynta, djupt okunniga och rent allmänt lobotomerade dubbelidioter!
Några exempel på sådana är "djurrättsorganisationer" som Djurens Befrielsefront och Djurrättsalliansen.

Anledningen till att jag tar upp detta är en artikel från igår på http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kartlagg-hoten-mot-svenska-djurhallare_6776509.svd .

Jag är själv djurvän och en äkta sådan, t ex plockar jag bort sniglar och snäckor från vägbanor när jag ser dessa där.
Men djurrättsaktivister resonerar uppenbarligen så här: "Att djur dör i hemska lidanden är ingenting som vi bryr oss om, de dör ju i frihet."
Med den sortens resonnemang kan man legitimera vilka folkmord som helst, vilket dessa ju också gör. För en starkt övervägande majoritet av dem är ju vänsterextremister och anarkister.
Visst, självklart förekommer det djurplågeri inom t ex pälsindustrin och annan djurhållning, och självklart ska de avskum som gör sådant straffas hårt, inget snack om den saken.
Men att bete' sig flera miljoner gånger värre än dessa löser ingenting alls, däremot förstör man för den seriösa delen av djurrättsrörelsen.

Här följer några få av de rader med mängder av artiklar som är relaterade till det hela:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fangelse-for-djurrattsaktivist_6778945.svd ,

http://gt.expressen.se/nyheter/1.2682595/djurrattsaktivist-doms-till-fangelse ,

http://gt.expressen.se/nyheter/1.2485146/djurrattsaktivister-atalas-for-hot ,

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10671721.ab ,

http://newsmill.se/artikel/2011/11/02/djurr-ttsaktivister-ett-st-rre-terrorhot-n-islamister .

Angående min rubrik så menar jag inte att djurrättsaktivister ska dödas, utan att de ska bort. Att jag menar detta borde vara ganska uppenbart, i alla fall om man inte stirrar sig blind på rubriken utan läser hela inlägget.
Men eftersom det finns IQ-befriade idioter som inte klarar av att tänka längre än vad deras näsor räcker så är det på sin plats att förtydliga detta, det finns ju alltid risk för missförstånd.

tisdag 17 januari 2012

Välkänd faktafylldsfel sida stängs

Jaha, så var man tillbaka igen då. Anledningen till att det inte skrevs något inlägg igår var inte enbart att jag hade ont om tid att blogga, utan också att jag hade ögonproblem.
Och det har jag idag också, har svårt att se, vet inte vad orsaken är. Men kan ju ha fått en ögoninfektion, hur många inlägg som det blir denna vecka återstår därför att se.

Angående nyheter så är garanterat den om att det internetbaserade uppslagsverket Wikipedia stängs i ett helt dygn en av de största för idag.

Läs mer om det hela på bl a

http://www.svd.se/naringsliv/wikipedia-stangs-i-sopa-protest_6774483.svd ,

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.829724-wikipedia-stangs-i-sopa-protest  ,

http://hd.se/utrikes/2012/01/17/wikipedia-stangs-i-sopa-protest/

och

http://www.dn.se/ekonomi/wikipedia-stanger-sajten-i-ett-dygn .

Genom nedstängningen protesterar man emot två lagförslag som förkortas SOPA eller PIPA. De syftar till att komma åt piratkopiering, men har av Google och andra IT-jättar jämförts med censuren i länder som Kina och Iran.
Jan Ainali, ordförande för Wikipedias stödorganisation Wikimedia Sverige, bedömer att SOPA kan få långtgående konsekvenser för internet. Det kan leda till att Wikipedia helt tvingas lägga ner sin verksamhet.
Enkelt uttryckt är alltså både SOPA och PIPA riktiga "soplagar", dessutom kommer dessa inte att ha någon effekt på piratkopiering utan bara inskränka människors demokratiska rättigheter på internet.
Det sistnämnda är en av orsakerna till att dessa två lagar jämförs med censuren i diktaturer som Kina och Iran.

Om den svenskspråkiga varianten på Wikipedia säger Jan Ainali följande:
-Svenskspråkiga Wikipedia kommer nog inte att stängas.


Själv tycker jag inte att det vore någon större förlust om Wikipedia försvann helt och hållet, med tanke på hur många faktafel som finns i olika artiklar där.
Jag kan ta ett enkelt exempel på detta: Vid ett tillfälle under vintern 2008 gjorde jag en undersökning på Wikipedia i syfte att ta reda på om det fanns några faktafel där och i så fall hur många. Ämnena valde jag ut på måfå och de var följande tre: Djur, musik (t ex Oi) och politiska partier.
Mycket olika ämnen, eller hur?
Nåväl, jag letade upp 30 artiklar per ämne och granskade dem noga, de fakta som jag använde mig utav vid granskningen kom från bra och pålitliga sakkällor som gick på "djupet", så att säga.
Resultatet av undersökningen blev minst sagt intressant, i 13-15 artiklar per ämne hittade jag 5-7 sakfel. Några av sakfelen var dessutom riktigt grova, i t ex en artikel om alligatorsköldpaddor föreställde den bild som fanns med inte en sådan sköldpadda.


Jag har även vid ett senare tillfällen gjort om samma undersökning men valde då ut andra artiklar än de som jag gjorde vid den tidigare, detta för att ge Wikipedia "en andra chans", så att säga.
Men den undersökningen resulterade i att jag hittade ännu fler sakfel, då rörde det sig om 10-15 sakfel er artikel.
Efter dessa båda undersökningsresultat anser jag Wikipedia vara en s k "50-50-källa", alltså en där ungefär hälften av allt som står där är sant och resten inte stämmer.
Men självklart finns det "katter bland hermelinerna" där också, alltså artiklar som inte innehåller några sakfel vilka jag också har hittat. Men med tanke på hur populär och saklig som Wikipedia anses vara så är det allvarligt att det finns så mycket sakfel på den.


Men oavsett vad gemene man eller kvinna tycker om Wikipedia så kan man dock slå fast följande: Att införa censur som den amerikanska kongressen nu har som mål att göra löser ingenting alls, däremot kommer det att öka hatet och motsättningarna emot USA t ex bland världens muslimer.
Och detta kommer inte bara att drabba USA, utan också andra länder.
För vi har tillräckligt med problem ifrån muslimska håll ändå, vi behöver alltså inte fler.

Eller vad anser ni själva?

söndag 15 januari 2012

Denna vecka minst 1349 läsare

Så har det blivit dags att redovisa läsarstatistiken för denna veckas bloggande, som ni ser så ligger den på minst 1349 läsare.
Anledningen till att jag redovisar den så pass tidigt ikväll är att det är mycket bra på tv ikväll, t ex den klassiska westernserien Familjen Macahan på TV4Guld.
Det är en serie som man kan se hur många gånger som helst och tycka att den är lika bra varenda gång, i alla fall om man gillar western.

Angående morgondagen så är det inte säkert att det blir något inlägg då, har nämligen mycket att göra i morgon. Men blir det inte då så blir det på tisdag.
Tjingeling på er så länge!

fredag 13 januari 2012

Stolt att vara svensk

Idag blir det inte mycket till inlägg, jag har helt enkelt för mycket att göra. Likadant är det i morgon, fast då blir det inget inlägg alls.
Nästa inlägg kommer förmodligen på söndag kväll, då denna veckas läsarstatistik ska redovisas.

Men inte ska ni väl bli lottlösa för det? Nejdå.
Här kommer därför låten "Jag är stolt att vara svensk" med Rännhola Rockers. Håll till godo: http://www.youtube.com/watch?v=18ap8rmU2d8&list=UUpQNfCSKvGicXkHdVl8xB4Q&index=10&feature=plcp .

torsdag 12 januari 2012

Låt människor få utlopp för sina aggressioner

Nu ska det handla om någonting som det inte har handlat om någon gång i denna blogg förut. Vad är det då? Jo, dataspel.
Idag står det nämligen i Svenska Dagbladet om ett gäng forskare som totalt dömer ut statens medieråds rapport om vad våldsamma dataspel har, eller kan få för, effekter på de som spelar dem.
Artikeln hittar ni här: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forskargral-om-dataspelsvald_6763893.svd .

Att gå igenom precis varenda liten sak som står i artikeln skulle ta ganska lång tid, därför väljer jag några av påståendena nämligen följande:

"- Det är för tidigt att blåsa faran över. Vi säger inte att det är farligt, men vi säger att det är viktigt att kunna ifrågasätta ett såhär utbrett, spännande och roligt samhällsfenomen som dataspel, säger Martin Ingvar, professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet och en av artikelförfattarna.

- Det går inte bara att avvisa det här som moralhysteri. Vi menar att mekanismerna kring empatiutveckling, socialutveckling och kring påverkan av ens beteende börjar ge en samlad bild. Man kan inte avfärda den typen av vetenskap med en så okvalificerad analys, säger Martin Ingvar.

Han tycker att det krävs mer kunskap, för att kunna säga mer om var gränsen går för att dataspelandet ska ha negativ påverkan.

TT: Hur ska man tänka som förälder till dataspelande ungdomar?

- Man ska snacka med dem, ha kul med dem, och spela med dem. Tycker man att spelandet tar över ska man engagera sig och se till att hänga med i vad de gör. Men vår diskussion handlar mer om att vi ser att det finns massor med unga som inte har föräldrar som engagerar sig."

Statens medieråd kontrar då med följande:

"- Det vi har sagt är att det finns inga vetenskapliga bevis för att vi blir fysiskt våldsamma av våldsamma dataspel. Men vi har inte sagt spel är ofarliga, det är mycket möjligt att det finns effekter. Men om de finns så vet vi att de är väldigt svaga, för annars hade man hittat dem, säger Ulf Dalquist, forskningsansvarig på Statens medieråd."

Dalquist kallar också debattartikeln för ”ett ganska grovt påhopp”.
"- Syftet med vår rapport är att kartlägga om man blir fysiskt aggressiv. De bortser från den definitionen. De slutsatser vi har kommit fram till delas av australiensiska justitiedepartementet, norska folkhälsoinstitutet, brittiska kulturutbildningsdepartementet, och svenska folkhälsoinstitutet. Men forskningsläget är väldigt splittrat."

Båda sidorna är alltså väldigt bra på att kritisera varandra, om det kan man inte säga någonting annat om.
Däremot har tydligen båda sidorna glömt bort det som verkligen är viktigt, nämligen hur situationen och psyket hos de spelande ser ut innan dataspelen kommer in i deras liv.
För det är just detta som är viktigt, en person som på något eller flera sätt är instabil inombords blir nog inte bättre av att spela våldsamma dataspel.
På en person som är stabil har dessa spel däremot ingen effekt.

Och vaddå "våldsamma dataspel" förresten? Våld förekommer överallt i samhället, därför blir det galet när man fokuserar på någonting så harmlöst som data- och tv-spel.
För som sagt, problemen ligger inte hos dessa spel, utan hos personerna som spelar eller tänker spela dem. Men om man har problem med aggressioner så kan data- och tv-spel vara ett bra sätt att få bukt med dem, genom att få ut dem genom spelandet.
En person som däremot går ut och gör något stolligt efter att ha spelat är det fel på långt innan han eller hon ens har tänkt tanken att spela, alltså är det inte spelandet som är problemet utan personen själv.

Men om det nu är så att det är själva spelen som är problemet, varför forskar man då inte om vilka effekter som andra spel kan ha?
Jag tänker nu på t ex kort-spel, spelandet på trav och andra sporter.
För det finns gott om aggressiva människor som spelar sådant också, ett exempel på det är ju när någon förlorar pengar varje gång han eller hon spelar på trav.
Och pokerkvällar ska vi inte ens tala om. Man vet ju hur en pokerkväll med något flak öl och en del sprit kan sluta, i alla fall om det går dåligt.

Som sagt, det är inte själva spelandet eller själva spelen som är problemet, utan faktorer som inte ens har någonting med dessa saker att göra.
Ett enkelt exempel på sådant är det här med dataspel och tv-spel.

Men detta borde vara alldeles uppenbart, särskilt för de personer som forskar i detta.
Därför är det mycket märkligt att de har bortsett från det.

Eller vad anser ni själva?

Själv spelar jag både tv-spel och data-spel, t ex olika sorters bilspel, motorcykelspel, fightingspel och skyttespel.
Men jag har inte blivit någon psykotisk yxmördare för det.
Vad konstigt, va?

Andra artiklar om rapporten:

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.824870-forskargral-om-dataspelsvald ,

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4903745 ,

http://hd.se/inrikes/2012/01/12/forskargral-om-dataspelsvald-2/

och

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=293466 .

onsdag 11 januari 2012

Invandrad andeutdrivare gjorde sig skyldig till hets mot folkgrupp

Hade det här gällt en svensk eller någon vit invandrare så hade personen garanterat blivit dömd å det rejälaste, det sägs ju att det inte görs skillnad på människor och människor i det här landet.
Detta var med all säkerhet en av orsakerna till att den 46-årige invandraren Samir Zaki (svensk, västerländsk eller på annat sätt vit invandrare? Nej, uppenbarligen inte) blev friad av hovrätten.
Men vad hade han gjort då? Jo, utsatt sin fru för andeutdrivning med hjälp av grov misshandel, vad det var frågan om för andar har däremot inte framkommit.
Förmodligen trodde han att hans fru var besatt av andar som inte kom från hans egen religion, sådana skulle inte få finnas i hans frus kropp.
Alltså gjorde han sig även skyldig till hets mot folkgrupp, detta enligt svensk lag med tanke på att trosbekännelse och religion innefattas utav lagen om hets mot folkgrupp.

Läs mer om det hela på bl a

http://vgnt.se/lundakvinna-levde-i-skrackvalde/  ,

http://avpixlat.info/2012/01/10/friad-fran-misshandel-i-samband-med-andeutdrivning/ ,

http://www.dn.se/nyheter/sverige/exorcist-frias-av-hovratten ,

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hovratten-friar-lundaexorcist_6758985.svd

och

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.822727-hovratten-friar-lundaexorcist  .

Hovrätten anser att andeutdrivningen har skett, men friar gärningsmannen bl a på grund av att blåmärkena inte är "tillräckligt tydliga", att de finns på "fel ställen" och de inte tros ha uppkommit genom misshandel.
Dessutom avviker blåmärkena på kvinnans kropp "både till färg, form och utseende."

Det här är nog bland de dummaste orsaker till att fria en brottsling som jag någonsin har läst, tror jag.

Hur tydliga skulle blåmärkena ha varit då? Hade de varit det om Samir Zaki hade slagit sin fru typ 10-15 gånger med en slägga? Då hade han visserligen slagit ihjäl sin fru ganska rejält, i alla fall om han hade tagit i.
Men ändå.
Och vaddå "fel ställen"? Vilka ställen är rätt då?
Skallen? Brösten? Ryggen? Eller kanske hennes vagina? Hade det varit det sistnämnda så kan man ju lugnt säga att ordet "intrång" hade fått en helt ny innebörd!

Och vilken färg, form och utseende ska blåmärken ha? Tror hovrätten att misshandel är ett missförstånd av leken "Klipp och klistra"?
Dessutom är det långt ifrån första gången som denne gärningsman har begått grova brott och dömts för dem, men i det här fallet friades han.

Så mycket ska man läsa innan ögonen trillar ut, den saken är fullständigt klar!

tisdag 10 januari 2012

FRA-lagen är att jämföra med Ipredlagen

Vad tycker ni om FRA-lagen? Själv tycker jag att det vore bra om den fungerade som den ska, och alltså inte som den var och är tänkt att fungera. Man kan jämföra den med Ipredlagen, den fungerar inte den heller eftersom de som man verkligen vill komma åt ytterst sällan blir fällda.
Däremot sker det då och då att människor som laddar hem eller delar ut endast ett par filer blir dömda och för detta blir dömda till både hiskeliga skadestånd och mer eller mindre längre fängelsestraff, alltså straff som istället borde gälla grova brottslingar som t ex våldtäktsmän.

Dessa båda lagar fungerar alltså inte, såvida man inte har stiftat dem i syfte att övervaka medborgarna på sätt som är betydligt värre än i både det forna Sovjetunionen och det före detta Östtyskland.
Men tydligen så var det från början tänkt att de inte skulle fungera, eller rättare sagt att de skulle det fast på helt andra sätt än vad som sades.
Istället för att övervaka eller försöka sätta dit människor som verkligen begår eller har tänkt att begå grova brott så gör man precis tvärtom, vanligt folk som knappt har snott en brödlimpa ens hamnar alltså i kläm.
Men FRA:arna kanske anser att brödsnattare är grova brottslingar? Ja, inte fasen vet jag. Hade FRA-lagen däremot stiftats i länder som det råder hungersnöd och svältdöd i som i t ex Somalia så hade det däremot varit en helt annan sak.

När det gäller FRA så stämmer idag partiet Liberaldemokraterna staten om FRA-lagen, om detta kan man läsa om i följande artikel: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/darfor-stammer-vi-staten-om-fra-lagen_6759635.svd .
Även om Liberaldemokraterna är ett litet flamsparti som är att jämföra med både Kalle Anka-partiet (det partiet existerade ju förresten enbart på en fjuttig liten pappersbit, om ens det) och Palmepartiet (vilket för övrigt har en partiledare som ser ut som en kombination mellan Jultomten och Gustav Vasa) så tycker jag att de gör helt rätt av helt rätt orsaker.

Några av de punkter som man reagerar på är följande:

• Spaningens omfattning där det måste finnas proportioner mellan mål och medel.

• Det står inte klart hur inhämtad information skall kommuniceras mellan olika myndigheter och andra utomstående mottagare.

• Det framgår inte när och hur inhämtad information får eller måste förstöras.

• Enskildas rätt till att få sin sak prövad och rätt till ersättning vid övertramp från statens sida regleras ej.

• Slumpen får inte vara en avgörande faktor för om en medborgare övervakas.

• FRA-lagen bryter mot den grundlagsskyddade rätten till meddelarfrihet.

Lägger man sedan till detta den utökning av omfattningen som det kommer att innebära att fler myndigheter tillåts styra inriktningen av FRA:s spaningar så fördjupas kränkningen av den enskilde medborgarens rättigheter ytterligare.

Det är bra att någon (eller rättare sagt några) stämmer staten om FRA-lagen, även om det är ett litet flamsparti.
Hade det däremot varit ett stort parti som Moderaterna som hade stämt staten så hade det nog blivit större genomslagskraft......fast vänta nu ett litet tag här, för att det ska bli genomslag så kan ju inte det parti som har genomdrivit denna lag stämma den.
För då biter det sig själv rejält i arslet på statsminister Fredrik Reinfeldt!

Fast vem vet, han kanske skulle gilla att bli fullständigt sönderbiten där bak. Men vem vet, Reinfeldt kanske blir det titt som tätt ändå.
För det kanske är det som är orsaken till att han inte längre hörs, syns eller på andra sätt märks i media.

måndag 9 januari 2012

Sverigedemokraterna ökar? Hur står det till med den vanliga veligheten hos PK-media?

Hur ska PK-media ha det egentligen? Vissa dagstidningar tar enbart upp SD:s motgångar, men aldrig deras framgångar.
Ett exempel på en sådan tidning är toalettpappersblaskan Metro (som faktiskt är värre fascist- och lögnmedia än Aftonbladet), idag i form av denna artikel: http://www.metro.se/nyheter/sd-tappar-var-fjarde-valjare/EVHlah!oOEMOwTxEM94w/ .
I den står det bl a att Sverigedemokraterna backar kraftigt i Metro YouGovs senaste mätning och att 6,9 % är det lägsta stödet för partiet sedan i början av maj.
Men vad är det som är så felaktigt och lögnaktigt med det då? Jo, enligt Demoskops mätning i januari i år ökar SD med 0,9 till 6,0: http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article14182632.ab .
Metro ljuger alltså återigen.

Och i december 2011 fick SD hela 7,6 % i en Sentiomätning: http://sdpartille.wordpress.com/2012/01/01/sd-far-76-i-sentio-for-december-2011/ .

Hur ska PK-media ha det egentligen? Eller kan det möjligtvis vara så att de börjar bli oeniga om vad som menas med demokrati? För hitills har det ju varit väldigt jämt på den punkten, ena dagen har SD blivit hånade och smutskastade utav bara helvete för att nästa dag bli det en aning mindre.
En annan sak som är intressant är att efter maj förra så fick SD i en opinionsmätning (om jag inte minns helt fel så var det i en United Minds-mätning) lite över 8 %. Men detta talades det tyst om i PK-media, inte en enda rad skrevs om det.
De som fick reda på denna framgång hittade den på andra ställen, t ex på de sidor där mätningsresultatet fanns publicerat.

En kommentar skriven av signaturen  Mr_Realistic i kommentarsfältet till http://avpixlat.info/2012/01/09/yougov/ har en slagkraftig poäng:

"Alla normalbegåvade slaskmedialäsare måste ju undra lite hur det är möjligt att Sverigedemokraterna i somras tappade till drygt 3%, sedan tappat ytterligare stöd enligt alla oponionsundersökningar som går att läsa om, och nu slutligen tappat var 5:e väljare, men ändå ligger på 6.9%? Borde inte slaskjournalisterna förstå att deras läsare inser att det vore omöjligt för SD att ligga över valresultatet om de enbart tappar i alla undersökningar?"

För när det gäller felaktigheterna om SD:s nedgång så är det inte svårt att slå hål på myterna, i alla fall inte om man tänker längre än vad näsan räcker.
En annan saklig kommentar skriven av signaturen machiavelli78 lyder så här:

"Läste också metros artikel där hävdade man att SD inte når ut pga att mätningarna domineras av S stora nedgång och den finansiella oron.Visst är detta tillfäligtvis dominerande men det är ju samtidigt ett sätt att idiotförklara Svenska folket som om de inte kunde hålla mer än två frågor i huvudet samtidigt. Sen att fyra partier ligger betydligt sämre till än SD nämns inte överhuvudtaget trots att det var en stor manifestation i Malmö mot våldet nyligen av orsaker alla vet vad de beror på även om de tiger visar ju tydligt hur media leder Svenska folket."

Det enda som var lite galet i den kommentaren var att det på några ställen fattas några punkter och komman, samt stor bokstav på ett ställe, i övrigt är den bra.

Men ensidiga artiklar med lögner om att det går dåligt för SD är typiska för PK-media som Metro, när de tar upp bra resultat för SD så står det bara om det på bara någon rad i någon artikel som inte ens har med SD att göra.
Och det ska kallas för bra och seriös journalistik det, ha ha ha-a-a-a! Metro är värre än både SVT och TV4 när det gäller detta.
Dessutom är det skrattretande av Metro att påstå att detta är SD:s lägsta siffra sedan maj, vid ett tillfälle hade SD 5,5 %. Men det finns många opinionsundersökningar, så att påstå att det går dåligt för SD stämmer lika bra som att jag sent i går kväll från skallen och ner till skrevet blev tvärsäkert itudelad rakt av av en dubbelyxa.
Jag är ingen journalist, men jag skulle kunna vara mer saklig och seriös med både extremt grova hjärnskador, vattenskalle och så vanskapt att jag bara skulle kunna "skriva" med hjälp av ändtarmsgaser som vid kontakt med bläck omvandlades till materialiserat kladd, än vad någon politiskt korrekt journalist är.

Dessutom har alla riksdagspartier utom folkmordspartiet Vänsterpartiet gått upp, V backar en halv procentenhet. Och detta trots att de har fått en ny partiledare i form av Jonas Sjöstedt. Hur han ska kunna se till så att hans folkmordsparti ska kunna bli demokratiskt när det inte har varit det de senaste 26 åren återstår att se.
Men vill han ens att det ska bli det? Nej, är han kommunist så vill han inte det, för vill han det så sviker han sina kommunistiska ideal.

Angående PK-medias märkliga velpåståenden om SD:s påstådda nedgång kan ni läsa mer om det på bl a följande länkar:

http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=6636425  ,

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sd-tappar-valjare-enligt-matning_6755939.svd ,

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.821709-sd-tappar-valjare-enligt-matning ,

http://hd.se/inrikes/2012/01/09/sd-miste-drygt-var-femte-valjare/ ,

http://www.dn.se/nyheter/politik/sd-miste-drygt-var-femte-valjare

och

http://www.corren.se/Sverige/?articleId=5898791  .

söndag 8 januari 2012

Denna vecka minst 1733 läsare samt förintelsebråk

Som ni ser så gick det bättre den här veckan när det gäller läsarstatistiken för denna blogg om man jämför med hur det var den förra veckan. Kul det.
I morgon är det en ny vecka, vilket återigen innebär nya sakliga och slagkraftiga inlägg i denna blogg.

Tills i morgon får ni följande artikel att suga på: http://www.nationellidag.se/visa/default.asp?dokID=1724 .

Vi ses i morgon.

fredag 6 januari 2012

Om modernt slaveri i Sverige

Även om jag mest skriver om politiska nyheter som har med bl a mångkultur- och invandringsextremism att göra så händer det då och då att jag ibland också tar upp nyheter och händelser som finns på olika bloggar.
På kvällen den 4:e januari fick jag ett tips om en nystartad blogg vid namn Croms vrede, jag reagerade direkt på det något udda namnet och bestämde mig för att kolla upp den.
Då jag gick in på bloggen hittade jag ett kort men likväl intressant inlägg, nämligen ett inlägg där följande stod:

"Bloggande?
Allt för att ge en falsk känsla av betydelse i en tid då vi hyllar individualismen samtidigt som individen blir mer obetydlig i ett växande hav av människor. Eller för att sprida mer eller mindre intressant åsikter utan att behöva stå för dem?
Bah!"

Intressant text, eller hur? Om inte annat så en text som slagkraftigt och sakligt riktar in sig på "den ömmaste punkten i pudelns kärna", så att säga.
Någonting sade mig att den som driver den bloggen har en hel del synpunkter på hur det ser ut i det långdragna "pepparkakshuset" Sverige, och tydligen så hade jag inte fel.
Igår hade nämligen ett inlägg om modernt slaveri i Sverige publicerats, nämligen detta: http://cromsvrede.blogg.se/2012/january/slaveri.html .

I inlägget görs en jämförelse mellan det slaveri som den borgeliga regeringen utsätter arbetslösa och sjukskrivna människor för och vikingatiden då vikingarna importerade mängder med trälar till Sverige för att utnyttja dem som slavar.

Bloggaren skriver bl a följande:

"Paralellen mellan ett slavplantage i den amerikanska södern före inbördeskriget och Sverige anno 2011 är inte alls långsökt. Man kan föreställa sig hela Sverige som en enda stor bomullsodling. Varje kommunfullmäktige är som en sadistisk förman som manar på slavarna på just sitt bomullsfält för att stiga i gunst hos plantageägaren som sitter i herrgården, alltså statsminister Fredrik Reinfeldt i Stockholm, med finansminister Anders Borg som överförman. En finansminister som har lyckats bli utnämnd till Europas bästa just genom en framgångsrik politik byggd på slaveri."

Jag kan nog säga att jag på många sätt håller med om detta även om vi även under Görans Persson tid som statsminister också hade slaveri i Sverige, dock med den stora skillnaden att arbetslösa och sjukskrivna inte jagades med "bensin och blåslampor" lika hårt som har skett sedan den borgeliga regeringen tillträdde hösten 2006 och att det under hans tid vid makten inte fanns någonting som hette Fas 3.
Dagens vänsterblock och borgeliga block har dock gemensamt att båda vill förstöra Sverige genom att öka mångkulturextremismen och massinvandringen ännu mera, på denna punkt skiljer de båda blocken sig inte alls.
Även på andra punkter finns det andra gemensamma nämnare, men dock inte när det gäller arbetslösa och sjukskrivna människor.
För där är skillnaderna enorma när det gäller människosyn.

Vidare skriver bloggaren bl a att "Som slav i gamla dagar hade man åtminstone garanterat mat och husrum, då man ville ha slavarna i gott fysiskt skick, något som inte garanteras i dagens Sverige där försörjningsstödet, som uppenbarligen baseras på normer från före depressionen, inte räcker ens till det allra nödvändigaste.
Bestraffningar för att bryta mot regler, ifrågasätta överheten eller inte uppfylla sin arbetskvot är lika förekommande i dagens samhälle som någonsin förr: indraget försörjningsstöd är i förläggningen en lika fysisk och förnedrande bestraffning som piskan. Faktum är att gamla tiders slavägare åtminstone hade skäl att vara rädda om sina slavar då man investerat pengar i dem och de sågs som en tillgång, medans den moderne slaven endast ses som en belastning för samhället."

Man kan lugnt säga att detta är en både klockren och träffsäker beskrivning på Sverige av idag.
Eller vad tycker ni själva?
Jag tror att den här bloggen har förutsättningar för att kunna nå långt, hur långt är en annan femma.
Men förutsättningarna finns.

Jag kommer att följa bloggen Croms vrede:s utveckling, det blir intressant att följa detta.
För bloggaren har som det ser ut mycket att säga.
Om ni gillar inlägget från Croms vrede, lägg då till den bloggen på er egen blogg. För det kommer jag själv att göra.
Adressen till Croms vrede är http://cromsvrede.blogg.se/index.html .

Men vem var Crom? Vill ni veta det så kolla in denna länk: http://en.wikipedia.org/wiki/Crom_(fictional_deity)
Visst, jag vet att Wikipedia inte är världens mest pålitligaste källa, det finns gott om sakfel i vissa artiklar där.
Men det här var den enda länken där jag kunde hitta information om guden Crom.

torsdag 5 januari 2012

Extremt motsägelsefull manifestation emot våld

Mycket ska man läsa innan ögonen trillar ut, säger jag efter att ha läst den artikel som finns på http://www.svd.se/nyheter/inrikes/manifestation-mot-vald-i-malmo_6751297.svd .
Visst, manifestationen har en hyfsad målsättning. Men har de människor som är med i den tänkt längre än vad deras näsor räcker? Nej, tydligen inte.
Och varför har inte denna reaktion kommit tidigare i Malmö? Det är ju knappast första gången som våldsamt våld sker där.
Eller beror manifestationen på att det är en icke-vit och icke-västerländsk invandrare som har blivit mördad? Om så är fallet, varför har man då inte brytt sig om att manifestera emot alla dödskjutningar som den senaste månaden och de senaste åren har skett i Malmö?

Men det klart, när en mångkultur- och invandringsextremist som den socialdemokratiske politikern Luciano Astudillo är initiativtagare så kan man ju inte förvänta sig en seriös manifestation, oavsett vad den än handlar om.
Det här är ju som om Mona Sahlin helt plötsligt skulle vakna upp en dag och säga till sig själv: -Nej, nu är måttet rågat, nu ska jag bli Sverigevänlig och bry mig om mina medmänniskor.

En annan jämförelse är om vår käre landsförrädare till stadsminister, alltså Fredrik Reinfeldt, helt plötsligt skulle få för sig att lagstifta om att få bort det vidriga djurplågeriet halalslakt.

När det gäller manifestationen så borde de c:a 4500 personer som tänker vara med i den bojkotta den, och istället anordna en manifestation där de kräver att de politiker och de journalister inom massmedia som genom sin hetspropaganda om hur bra det är med massinvandring bär huvudansvaret för mångkulturella våldsdåd som detta ska stå till svars för sina vansinnigheter.

Och angående Luciano Astudillo: När fick han permission ifrån hispan? Och hur länge varar den?

Här följer några exempel på fler artiklar om manifestationen:

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.818183-manifestation-mot-vald-i-malmo ,

http://vgnt.se/15-aring-skjuten-i-malmo/ .

onsdag 4 januari 2012

Miljöpartisten Anders Wallner hyllar säkert sina rånare med pompa och ståt

Idag står det klart att de personer som i början utav maj förra året på den invandrartäta orten Alby rånade den miljöpartistiske politikern Anders Wallner går fria.
Anledningen till det är helt enkelt att polisutredningen om det hela har kört fast, inga personer är misstänkta för rånet och inga spår finns, ja, utom en mobiltelefon då förstås.
Så här säger Daniel Löfgren vid Södertörnspolisen om det hela:
– Vi har spårat hans mobiltelefon men tyvärr kommer vi inte längre.

Eller uttryckt på ett annat sätt: Det är betydligt mycket lättare att hitta ett mikroskopiskt toffeldjur i en höstack, än att hitta de personer som rånade Anders Wallner. Förresten, är det så säkert att polisen ens har tid med att hitta dem med tanke på all annan brottslighet som de måste utreda?
Läs mer om det hela på t ex http://www.metro.se/stockholm/ranet-mot-politikern-polisen-ger-upp/EVHlad!Kfg2Oyj6LPJc/ .

Och till er som inte vet vad toffeldjur är: http://sv.wikipedia.org/wiki/Toffeldjur .

Tydligen så har alltså Anders Wallner fallit offer för ett av många ”trevliga och härliga” resultat av den extrema invandrings- och flyktingvänliga politik som han och många andra politiskt korrekta makthavare i Sverige förespråkar.

Men visst, Wallner, med tanke på ditt partis inställning när det gäller sådana saker så hyllar du säkert de personer som rånade dig och tycker att de bara gjorde någonting som de har rätt att göra i Sverige, allt enligt deras demokratiska rättighet.
För enligt dig och många andra PK-iter så är ju personer med "rätt" etniciteter inte ansvariga för sina handlingar, de vet alltså inte vad de gör.
Snacka om att du mindervärdighetsförklarar dem, du är ju en jävla rasist!

Men när det gäller din reaktion på att dina rånare går fria och aldrig kommer att tas till fånga så korkar du väl säkert idag upp den största vinflaska du över huvudtaget har kunnat få tag på, och firar dina rånare med både pompa och ståt.

"Hurra hurra för mångkultur, massinvandring och grov brottslighet!"

tisdag 3 januari 2012

Är Malmö Sveriges våldsammaste stad?

Idag så är Malmö återigen på löpsedlarna när det gäller grov brottslighet, för vilken gång i ordningen har jag tappat räkningen.
Är Malmö Sveriges våldsammaste stad? Ja, det verkar så. Och då ska man också komma ihåg att Södertälje inte är så dåliga på den punkten de heller.
Enligt en tjej som jag känner där begås det grov misshandel minst 7 gånger per vecka och är gott om annan mångkulturell grov brottslighet i Södertälje. Och det klart, med tanke på att c:a 90 % av alla innevånare där inte är västerländska eller vita så.....

När det gäller Malmö så är det en av de städer i Sverige som tar in flest muslimska och andra icke-vita invandrare, t ex icke-västerländska sådana. Att den höga brottsligheten sammanfaller med denna "invandrings- och flyktingösning" är därför helt naturligt. För så ser det ut i Södertälje också, Södertälje tar för övrigt in fler invandrare än hela Kanada gör: http://www.dn.se/nyheter/sverige/sodertalje-tar-emot-fler-irakier-an-usa-och-kanada .

När det gäller invandrare som inte är riktigt hundra i huvudet så har vi ett exempel på det i form av den finländske invandraren Peter Mangs, alltså serieskytten som sköt ihjäl en svensk kvinna och sju invandrare i Malmö och som i PK-media lögn- och felaktigt hängdes ut som svensk.
PK-medias representanter på bl a Aftonbladet brukar säga att gärningsmäns etnicitet inte spelar någon roll, men då liksom vid andra tillfällen då gärningsmannen är vit så gör det tydligen det. Men aldrig annars, mycket intressant det.

Och att det finns människor som inte har så värst hög IQ har vi ett exempel på här: http://www.friatider.se/arets-forsta-mord-i-malmo .

Men våldskulturer och människofientlighet bland icke-västerländska och icke-vita invandrare förändras inte över några få nätter, till skillnad emot vad svenska politiskt korrekta politiker och PK-mediala "trångsyntsskallar" tror.
Å andra sidan är det inte konstigt att dessa tror detta, de lever ju alla i en enormt jättelik skyddad "verkstad" där bara deras egen uppfattning är den rätta.
Men det klart, omger man sig bara med trångsynta och verklighetsfrämmande "verkstadsinnevånare", ja, då blir det ju så.

Man kan ju tänka sig hur en konversation mellan ett antal sådana låter, förmodligen låter det så här:

-Jag tycker så här. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?
-Jo, jag tycker också så. Hur tycker du?

Och angående några av de senaste brotten i Malmö:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/en-person-dod-efter-skottlossning_6747805.svd ,

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ny-dodsskjutning-i-malmo_6747811.svd ,

http://svt.se/2.22620/1.2666432/senaste_mordet_bara_ett_bland_manga

http://www.dn.se/nyheter/sverige/en-dod-i-malmoskottlossning ,

http://avpixlat.info/2012/01/03/ny-dodsskjutning-i-malmo/ .

måndag 2 januari 2012

Expressens chefredaktör Thomas Mattsson - Årets lögnare?

Jag måste nog verkligen säga att jag idag har fått mig ett antal mycket goda skratt.
Varför detta då? Jo, för en liten stund sedan läste jag en artikel på http://www.expressen.se/nyheter/1.2666759/vem-ar-journalist-och-vad-far-vi-gora skriven av Expressens chefredaktör Thomas Mattsson.
Ärligt talat så vet man inte om man ska skratta eller gråta efter att läst allt osakligt och lögnaktigt svammel (alltså precis sådant som precis som vanligt kommer ifrån Thomas Mattsson).
Så jag gjorde det enkelt för mig, jag gjorde båda sakerna.

Några exempel på lögner och osakligheter saxade från artikeln:

"Men det finns dryga 608 000 medlemmar till på Flashback, och allt som skrivs av dem är ju inte direkt publicistik utan tyvärr också en hel del personangrepp och, faktiskt, rena påhitt."

" Jag är varm anhängare av sociala medier på nätet, det publiceras många nyheter på Twitter och Facebook av användare som inte tillhör någon etablerad redaktion."

" Tidningar, radio och tv erbjuder en sorts ansvarig mångfald som vi bör försvara också i ett nytt medielandskap. Sajter som Politiskt Inkorrekt eller Avpixlat, däremot, erbjuder en oansvarig mångfald med främlingsfientlighet och förtal som lockelse."

" Frilansjournalisterna Schibbye och Persson åkte till Etiopien för att göra sitt jobb. Att de nu hotas av elva år i fängelse i Addis Abeba - dömda av en diktatur - är inget annat än en skandal."

När det gäller Flashback så verkar det inte som om Mattsson inte har ens varit inne på sidan, om han hade varit det så hade han sett att många som skriver på där länkar till olika artiklar i t ex radio och vanlig tidningsmedia.
Angående det sistnämnda så verkar det som om han anklagar sig och sina medarbetare för att ljuga om saker och händelser som de skriver om.
För en av de sidor som av en del av personerna där länkar till i diskussionerna är nämligen Expressen.
Men om han har varit inne på Flashback så har han tydligen bara läst någon enstaka kommentar i någon enstaka tråd, och då är det lätt att vara extremt trångsynt, oerhört fördomsfull och djupt okunnig.
Fast det klart, dessa tre saker är han ju ändå.

Och när det gäller påhitt: Jaha, så ni på Expressen och annan PK-media ljuger aldrig då? Det här var nog bland det dummaste jag har hört sedan Roffe Bengtssons sketch om den nyblivne nyktre alkoholisten som på ett stort nykterhetsmöte påstod att det är spritens fel att man missar när man skjuter på sina svärmödrar.
Nu är ju visserligen den sketchen väldigt bra, men ändå.

När det gäller Mattssons påstående om att han är en stark anhängare av sociala medier så är det ett av många exempel på hur motsägelsefull och förljugen han är, det verkar som om han har glömt bort andra sociala medier som t ex Avpixlat.
För när det gäller Avpixlat så skräder han ju inte orden precis.
Som sagt, snacka om självmotsägelse!

Hade Avpixlat och andra politiskt inkorrekta sanningsmedier varit främlingsfientliga och kommit med förtal så hade de inte tagit upp brott begångna av lite olika människor och granskat PK-media.
Främlingsfientligheten och förtalen står däremot PK-aktörer som Thomas Mattsson själv för.
Och när det gäller oansvarig mångfald så hittar vi den på ett ställe som vi minst av allt förväntar oss att hitta den, närmare bestämt på Aftonbladet.
För där finns det ingen mångfald alls, i alla fall inte om man syftar på etnicitet. Nej, där är alla journalister svenskar.
Detta är intressant med tanke på Jan Helins lögnanklagelser och förtalskampanjer emot Sverigedemokraterna, t ex den kampanj som heter "Vi gillar olika".
Dessutom har han i en intervju på frågan om varför han inte bor i något invandrarområde svarat följande: "-Det är för hög brottslighet där."
Och så gillar han olika, påstår han. Hmmmmm, okeej.......

Sedan har vi det här med journalisterna Schibbye och Persson också. De blev ju dömda för terroristbrott eftersom de ju faktiskt samarbetade med etiopiska terrorister.
Så att de blev dömda för detta är ju helt naturligt.
Men detta bortser uppenbarligen Thomas Mattsson ifrån, eller också har han inte hängt med i nyhetsrapporterandet riktigt.
Fast det klart, att driva en blogg som mest består av osakligheter och lögner verkar ju vara ett heltidsarbete. Så jag förstår om han inte hänger med i nyhetsrapporterandet.

Naturligtvis går det inte att kommentera Mattssons artikel heller, detta beror med all säkerhet på att det är många som har synpunkter på hans artiklar. Han har ju fått mycket kritik och det med all rätt, han är en offentlig person som befinner sig i "rampljuset" och då får man ju tåla lite grann.
Och kan man inte det, ja, då ska man inte vara där.

Sammantaget så har alltså år 2012 börjat "bra" för Thomas Mattsson. Året har knappt börjat förrän han slår rekord efter rekord när det gäller självmotsägelser och att göra bort sig.
Ett exempel: Mattsson påstår att han är seriös, detta måste verkligen vara en av årets första självmotsägelser från honom.
Men visst, låt oss leka med tanken på att han för en gångs skull har rätt.
Om han har rätt, hur kommer det sig då att han och några till på Expressen är åtalade för vapenbrott?
Angående "journalisttrollen": Syftar han på sig själv och Jan Helin nu, samt andra liknande? Ja, tydligen.

Och angående de två svenska journalister som nu har dömts i Etiopien: De har ju begått brott som t ex terroristbrott, därför blev de dömda. Ingenting märkligt med det.
Dessutom är den ene av den, nämligen Martin Schibbye, en radikal och vänsterextrem samhällsomstörtare som är engagerad i den av Säpo terroristklassade organisationen RKU, alltså Revolutionär Kommunistisk Ungdom.
Bl a har han varit chefredaktör för RKU:s tidning Rebell.
Att han har begått brott är därför helt naturligt: http://www.friatider.se/bildbeviset-oskyliga-journalisterna-pa-vapentraning-med-terroristerna .
Och här har vi en annan artikel om det hela: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/bilderna-som-anvands-mot-journalisterna_6597500.svd .

Men vad menar jag då när jag menar att Expressens chefredaktör Mattsson är årets lögnare? Ja, det beror ju på vilket år som det är frågan om, alltså om det gäller år 2011 eller år 2012.
Men att redan nu utnämna honom till 2012:s lögnare nr 1 är ju faktiskt när allting kommer omkring lite fördomsfullt.
För som tidigare genom åren så har han ju konkurrenter ifrån andra håll i svensk PK-media på den punkten, t ex ifrån Aftonbladets chefredaktör Jan Helin.
Och inte bara ifrån PK-media utan också som bekant ifrån svenskfientliga mångkulturextremister i riksdagen som t ex moderatledaren Fredrik Reinfeldt och Centerpartiets ledare Annie Lööf.
OBS! Inte att förglömma vänsterfascisterna på den rasistiska "antirasist-tidningen" Expo heller, t ex Alex Bengtsson.

Vi får helt enkelt vänta och se.
Men man kan ju i alla fall sakligt och seriöst lugnt konstatera att Thomas Mattsson har konkurrens.

söndag 1 januari 2012

Denna vecka minst 1154 läsare och God Fortsättning på det nya året

Hade ni en bra och rolig Nyårsafton igår? Det hade i alla fall jag. Och snö har det kommit också.
God Fortsättning till er på det nya året förresten.
Angående denna bloggs läsarstatistik så ligger den denna vecka på minst 1154 läsare, något mindre än förra veckan alltså.

I morgon startar en ny vecka med nya fräscha inlägg.
Vi ses då.